Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Nel og Statkraft legger grunnlaget for en verdikjede for grønt hydrogen i Norge

06 jan., 2023

Hydrogenteknologiselskapet Nel og Europas største leverandør av fornybar energi, Statkraft, signerte nylig en kontrakt for leveranse av 40 MW elektrolysørutstyr og vil dermed samarbeide om å skape en sterk verdikjede for produksjon av grønt hydrogen i Norge.

– Vi er fast bestemt på å bidra til å gjøre Norge til en ledende produsent av grønt hydrogen og etablere et økosystem av utstyrsleverandører, inkludert produksjon av elektrolysører, sier Nels konsernsjef Håkon Volldal og konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen.

Kunngjøringen kom i forbindelse med den tyske visekansler Robert Habecks besøk til Nels helautomatiske elektrolysørfabrikk på Herøya. Næringsminister Jan Christian Vestre sluttet seg også til delegasjonen sammen med sin kollega, energi- og energiminister Terje Lien Aasland. 
Ministrene er begeistret for de to selskapenes planer om en verdikjede for grønt hydrogen i Norge.

– Det er gledelig at ledende norske aktører som Nel og Statkraft planlegger verdikjeder for grønt hydrogen i Norge. Dette er et viktig skritt i riktig retning for å nå våre ambisjoner om å bygge en sammenhengende verdikjede for hydrogen og legge til rette for produksjon av hydrogen med ingen eller lave utslipp for å dekke den nasjonale etterspørselen etter hydrogen, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Fra venstre: Habeck, Volldal, Rynning-Tønnesen, Aasland and Vestre

Statkraft har nylig signert en kontrakt for levering av 40 MW elektrolysørutstyr fra Nel. Elektrolysørene skal produseres ved Nels fabrikk på Herøya og brukes til produksjon av grønt hydrogen i noen av Statkrafts mange hydrogenprosjekter. 
Som Europas største leverandør av fornybar energi har Statkraft ambisjoner om å nå en årlig utbyggingstakt på 4 GW ny kraftproduksjon og ha på plass 2 GW fornybar hydrogenproduksjon innen 2030. I Norge vil Statkraft styrke satsingen på å utvikle ny fornybar kraftproduksjon og fleksibilitet innen vannkraft og vindkraft både on- og offshore. 

– Kontrakten med Nel er det første viktige skrittet for å realisere våre ambisjoner om 2 GW grønt hydrogen og sikre produksjonskapasitet for flere av våre hydrogenprosjekter, sier Rynning-Tønnesen. 
Volldal er svært glad for å ha Statkraft på kundelisten.

– Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi og et velrenommert og svært kunnskapsrikt fornybarselskap med en ambisiøs vekstagenda, og vi er svært stolte over at de har valgt oss som leverandør av grønn hydrogenteknologi, sier Volldal.

– Med denne og andre ordrer styrker Nel sin posisjon som en ledende leverandør og eksportør av hydrogenutstyr, noe som er avgjørende for det grønne skiftet i Europa og internasjonalt, og for utvikling av nye grønne arbeidsplasser i Norge, sier Volldal. 

Kontakt

Mann som smiler
Geir Fuglseth
Pressekontakt