Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Fortescue Future Industries og Statkraft sikrer fornybar kraft til planlagt prosjekt for grønn hydrogen- og ammoniakkproduksjon i Hemnes

09 mai, 2023

Fortescue Future Industries og Statkraft sikrer fornybar kraft til planlagt prosjekt for grønn hydrogen- og ammoniakkproduksjon i Hemnes.

Fortescue Future Industries (FFI) har sikret seg fornybar kraft for sitt foreslåtte grønne energiprosjekt i Hemnes i Nordland, og har inngått en langsiktig kraftkjøpsavtale (PPA) med Statkraft.

Den betingede avtalen innebærer at Statkraft skal forsyne FFI med fornybar energi fra det norske nettet til mulige planer for et 300 megawatt anlegg for grønt hydrogen og grønn ammoniakk. Prosjektet åpner også for ytterligere kapasitet for å understøtte planer om en fremtidig oppskalering av anlegget.  

– Grønne energiprosjekter har potensial til å skape en ny industri og arbeidsplasser i Hemnes-regionen, og FFI ser frem til å samarbeide med lokalsamfunnet og industrien for å få det til, sier Thor Magnus Rovik, landsjef i FFI Norway.  

– Som Europas største produsent av fornybar kraft spiller Statkraft en nøkkelrolle i å redusere europeiske klimagassutslipp. Denne avtalen lar FFI konvertere fornybar kraft fra det norske kraftnettet til drivstoff som grønn ammoniakk og hydrogen som kan bidra til å redusere klimagassutslippene i Norge og over hele Europa, legger han til.  

– Ved å inngå denne kraftsalgsavtalen bidrar vi igjen til grønn industriutvikling og utslippskutt basert på vår fornybare kraftproduksjon. Grønt hydrogen og grønn ammoniakk er to av løsningene som trengs for å dekarbonisere samfunnet – og nå målet om netto null utslipp, sier Hallvard Granheim, konserndirektør Marked i Statkraft. 

FFI vurderer for tiden muligheter over hele Norge for utvikling av grønt hydrogen og grønn ammoniakk, og innledende undersøkelser har identifisert Hemnes-regionen som et område med reelt potensial for fremtidig grønn energi og et havneanlegg. 
FFI har en aktiv tilstedeværelse i regionen når det gjennomføres videre vurderinger av en storskala grønn hydrogenproduksjon og har allerede etablert et sterkt samarbeid med lokale myndigheter.

FFI gjennomfører også flere miljø-, bærekraft- og samfunnsstudier og utvikler et prosjektkonsept i tråd med norsk regelverk, FFIs prinsipper for håndtering av miljø- og sosiale forhold og internasjonal god praksis. 
Den langsiktige kraftavtalen er betinget av en positiv endelig investeringsbeslutning for Hemnes-prosjektet. 

Kontakt

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressetalsperson