Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft forlenger industrikraftavtale med Finnfjord

23 Sep, 2022

Statkraft og Finnfjord har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2031 til 2044. Avtalen er en forlengelse av avtalen fra 2018-2031. Den nye leveransen er totalt på 9 TWh, med årlige leveranser på om lag 650 GWh. 

Kraftkontrakten vil bidra til fortsatt forsyning av kraft til Finnfjords ferrosilisiumverk på Finnsnes. 

– Vi er svært fornøyde med å forlenge vårt omfattende og langvarige samarbeid med Finnfjord. Det er spesielt gledelig å inngå en slik langsiktig avtale i tider med stor usikkerhet knyttet til kraftprisen, og på denne måten bidra til industriutvikling i regionen. Finnfjord fortsetter å videreutvikle ferrosilisiumverket til tross for krevende tider og det gleder meg at Statkraft fortsatt kan tilby konkurransedyktige kontrakter til Finnfjord og industrien, sier Hallvard Granheim, konserndirektør Marked i Statkraft. 

– Denne avtalen sikrer Finnfjord et solid økonomisk fundament for mange år framover, og gjør selskapet i stand til å satse videre på å utvikle mer effektive og miljøvennlige produksjonsløsninger som nytt renseanlegg med svovel- og NOx-rensing. Vi er glade for at vår kraftleverandør siden 1962 er med oss videre, og kan tilby Finnfjord konkurransedyktige og forutsigbare rammebetingelser, sier administrerende direktør i Finnfjord, Geir-Henning Wintervoll. 

Finnfjord natt 750x500.jpg
Finnfjord Ferrosilsiumverk på Finnsnes

 

Om Statkraft  

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4800 ansatte i 20 land.  


Om Finnfjord 


Finnfjord er verdens mest energieffektive ferrosilisiumverk, og en av Europas ledende produsenter av ferrosilisium. Selskapet produserer også elektrisk kraft fra sitt energigjenvinningsanlegg. Finnfjord omsetter for ca. 2000 MNOK og har 150 ansatte. 
 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
 
Lars Magnus Günther, pressekontakt, Statkraft AS  
E-post: lars.gunther@statkraft.com  
Tel: +47 91241636  
 
Geir-Henning Wintervoll, adm.dir, Finnfjord AS 
geirw@finnfjord.no 
Tel: +47 951 77 000