Foto: Statkraft Peru

I 2019 var Alessandra Meza en av de første som mottok det nye stipendet til Statkraft Peru. Under sine resterende to år av skolegang var hun trainee i selskapet.

Photo: Statkraft Peru

I dag er Alessandra Meza ansatt som junior driftsingeniør ved det Statkraft-opererte vannkraftverket La Oroya i provinsen Yauli i Junin-regionen i Peru. Det begynte som et stipend- og traineeprogram. Det utviklet seg til en jobbmulighet.

Energía 22-programmet er Statkraft Perus svar for å kunne bygge opp en sterk, kvinnelig pool av talenter – og underveis tilføre litt ungdommelig energi i organisasjonen.

Med studenter som kilde til ny energi


Veronica Arbulu godtok ikke forklaringen om at det ikke fantes nok kvinnelige kandidater innenfor vitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk til å bekle stillinger i Statkraft Peru.

Som leder av Statkraft Perus avdeling for juridiske og konsernmessige saker, er Arbulu dedikert til å hjelpe med å forbedre kjønnsbalansen og det generelle mangfoldet i selskapet, og det er en oppgave som ligger hennes hjerte veldig nært.

Men kjønnsforskjellene i Peru er store på de tekniske feltene som Statkraft trenger søkere til. Derfor innså Arbulu og hennes team at de måtte tilbake til skolen for å kunne gjøre en endring.

– I stedet for å være frustrerte over at det ikke var kvinner som søkte på stillingene våre, bestemte vi oss for å oppsøke universitetene og starte vårt talentsøk der, forklarer Arbulu.

– Vår idé var å oppmuntre kvinner til å studere og forfølge karrierer innenfor vitenskap og teknologi ved at vi kunne tilby stipendier etterfulgt av traineestillinger. Det handler heller ikke bare om gode karakterer – vi hadde som mål å finne kandidater som ville ha stor innvirkning på virksomheten vår, og som kunne endre den til det bedre.

Mann og kvinne
Foto: Statkraft Peru

Kjønnsforskjeller i Peru

  • Kvinner registrert i studier innenfor vitenskap, teknologi og innovasjon: 29,2 %

  • Fagutdannete kvinner innenfor STEM-områdene: 31 %

  • STEM er forkortelse for science, technology, engineering, mathematics og er samlebetegnelse på studieretninger i real- og teknologifag.

Kilde: SUNED

Medarbeidere i Statkraft Peru om kjønnsbalanse:

Første runde av Energía 22 bringer to talentfulle kvinner om bord

For å bøte på kjønnsproblemet i talentmassen ble Energía 22-programmet født. Det er rettet mot studenter som går på det sjuende semesteret i Mechanical, Electronic and Mechatronic Engineering ved University of Technology and Engineering (UTEC) i Lima.

Det startet i 2019, da Statkraft Peru-teamet valgte ut de to første kandidatene – Alessandra Meza og Noelia Santana. De fikk Statkraft-stipendet og tilknytning til selskapet som traineer.

Alessandra Meza med kollegaer
Alessandra Meza sammen med kollegaer ved Statkrafts vannkraftverk La Oroya. (Foto: Statkraft Peru)

– I mitt traineeopphold har jeg vært i stand til å gjennomføre fotogrammetri- og autonome robotikkprosjekter og fikk anvendt det jeg lærte på universitetet. Jeg lærte mye om hvordan mekatronikk kan brukes på energifeltet gjennom praktiske og reelle prosjekter med selskapet, sier Alessandra Meza.

Hun ser at antallet kvinner som studerer teknologi- og realfag blir bedre, men mener mer må gjøres.

– Det er viktig å skape et inkluderende miljø i bedrifter og gi kvinner flere muligheter til å komme inn i flere virksomheter. Jeg tror dette vil oppmuntre flere kvinner til å satse på STEM-karrierer.

Noelia Santana
Noelia Santana er tilknyttet Statkraft Peru som trainee innenfor forretningsutvikling og har tilhold ved selskapet hovedkontor i Lima. (Foto: Statkraft Peru)

– Drømmen min har vært å studere ingeniørfag, og jeg fullfører nå det siste året av graden min! sier Noelia Santana.

– Som student i energiingeniørfag er traineeoppholdet mitt i Statkraft veldig i tråd med karriereprofilen min. Jeg får brukt mine kunnskaper og forbedret ferdighetene mine hos et ledende kraftproduksjonsselskap i Peru.

Santana mener at bedrifter må ta en ledende rolle i å bidra til å redusere kjønnsforskjellene innenfor områder som ingeniørfag.

– Bedriftene vil tvinge frem endringer gjennom sin forpliktelse til å ha retningslinjer og initiativer som fremmer kjønnsbalanse i organisasjonen.

– I den første runden av Energía 22 klarte vi å finne to kvinner som har så mye energi å dele. Alle vil jo jobbe med dem, sier Veronica Arbulu.

– Og nå har Alessandra gått over i en fulltidsstilling i selskapet, og Noelia fortsetter som trainee, påpeker hun fornøyd.

Statkraft Peru-team
Veronica Arbulu, nummer to fra venstre på bildet, sammen med sitt team ved Statkraft Peru. (Foto: Statkraft Peru)

Setter i gang runde to av Energía 22

Energía 22-programmet har vært en slik suksess at Statkraft Peru har bestemt seg for å gå i gang med en ny runde.

Selskapets Human Resources-team er igjen på jakt etter kvinnelige kandidater med egenskaper og evner til å gjøre en forskjell i selskapet.

– Med stipendprogrammet Energía 22 kan vi forme fremtidige kvinnelige ledere som kan arbeide innenfor vår driftsledelse, sier Veronica Arbulu.

Energia 22 marketing poster

Gallito Ciego vannkraftverk
Foto: Statkraft

Gallito Ciego vannkraftverk ligger 125 kilometer vest for byen Cajamarca og fjernstyres fra Statkrafts senter i Lima.

Statkraft i Peru

Statkraft har vært til stede i Peru i to tiår. I dag har selskapet ni vannkraftverk i drift i det søramerikanske landet. Årlig produksjon av fornybar energi er omtrent 2.500 GWh, tilsvarende belysning til mer enn 1,8 millioner peruanske husholdninger.

Mer om Statkraft i Peru