Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Landserie: Fornybar energi vokser raskt i Polen

Polen er blant landene i Europa med både høyest kraftforbruk og høyest kraftproduksjon, og kull er fortsatt viktigste energikilde. Samtidig har Polen det raskest voksende markedet i Europa for fornybar energi.

Michal Smyk
Michal Smyk
Country Manager Poland

Michal Smyk er Statkrafts landsjef for Polen. Statkrafts polske enhet har kontorer i Warszawa.

Katarzyna Cieszynska
Katarzyna Cieszynska
Project Leader

Katarzyna Cieszynska arbeider med finans og organisasjon hos Statkraft i Polen.

Om lag 73 prosent av Polens energiforbruk kommer fra fossile kilder, hovedsakelig kull og brunkull. Dette er imidlertid en kraftig nedgang fra 2010, da 87 prosent av Polens kraftforbruk kom fra fossile energikilder.

Landet ønsker å følge målene i Parisavtalen og EUs felles energi- og klimapolitikk. Det betyr at polakkene innen 2040 må få halvparten av sin energi fra fornybare kilder. I dag står fornybar kraft for 17 prosent av energimiksen.

Polsk flagg og solcellepaneler
Polen ønsker å øke andelen av fornybar kraft i landets energimiks, særlig ved utbygging av solkraft. (Foto: Shutterstock)

PEP2040

Den polske regjeringen har utarbeidet en strategi, Energy Policy of Poland until 2040 (PEP2040), som beskriver hvordan landet skal nå dets ambisiøse energi- og klimamål.

– Førsteprioritet i polsk energipolitikk er energisikkerhet, sier Michal Smyk, Statkrafts landsjef for Polen.

– Frem mot 2040 skal landet oppnå dette gjennom å utvikle ny kapasitet, spesielt fornybar kraft, og foreta en teknologisk diversifisering som blant annet omfatter å bygge 11 GW offshore vindkraft og kjernekraft. Utbygging av kraftnett og energilagring, og økt fokus på energieffektivisering, er også en del av planen.

Krevende for vindkraft

Polen har ikke vært like avhengig av russisk gass som Tyskland og visse andre europeiske land, og i dag er gasskjøp fra Russland uansett en saga blott.

– Polen har bygget en ny terminal for å ta imot flytende naturgass (LNG), og Baltic Pipe-rørledningen mellom Norge og Polen er en realitet. Det betyr at landets behov for gass vil bli dekket i årene som kommer, samtidig som det skal utvikles mye mer fornybar kraftproduksjon, sier Smyk.

Gassrørledningen Baltic Pipe
Gassrørlednignen Baltic Pipe går fra norsk del av Nordsjøen til Danmark og Polen. Transportsystemet ble offisielt åpnet i september 2022 og bidrar til å sikre gassforsyningen til de to landene. Bak ligger også et ønske om å gjøre Polen og andre østeuropeiske land mindre avhengige av russisk gass. (Foto: Shutterstock)

I mange år hadde Polen sterk vekst i utbyggingen av landbasert vindkraft, men i 2016 innførte regjeringen den såkalte 10H-regelen med krav om at avstanden mellom vindturbiner og boligområder skal være minst 10 ganger turbinens høyde. Regelen har i praksis gjort det nesten umulig å bygge ny landbasert vindkraft i Polen.

Regjeringen har imidlertid nylig vedtatt en ny lov som til en viss grad kan reversere 10H-regelen ved å åpne for at nye vindparker kan legges inntil 500 meter fra bebyggelse. Forutsetningen er at utbyggingen er godkjent av lokale myndigheter.

– Statkraft forventer at nye reguleringer i nær fremtid vil gjøre det enklere å utvikle vindprosjekter på land i Polen. sier Smyk.

Rask vekst i solenergi

Hvis det har vært en nedgang i nye vindprosjekter de siste årene, er veksten i fotovoltaisk solenergi sterk og vedvarende.

– Polen satser stort på solenergi, sier Michal Smyk. Installert kapasitet ligger nå på over 10 GW og er ventet å bli doblet innen 2025 og tredoblet innen 2030.

– Denne utviklingen er mulig blant annet takket være ulike statlige støtteordninger for både produsenter og forbrukere. Inntil nå har mye av solkraften i Polen kommet fra desentraliserte anlegg, vanligvis solcellepaneler på hustak. Fremover ser vi for oss at større solparker blir mer vanlig. Vi har allerede sett større anlegg på 10-50 MW, og det kommer trolig anlegg med effekt på opptil 100 MW om ikke lenge.

Kartutsnitt over Polen
Illustrasjon: Shutterstock

Fakta om Polen

  • Innbyggertall: 38 millioner

  • Hovedstad: Warszawa

  • Styreform: Republikk

  • President: Andrzej Duda

  • Statsminister: Mateusz Morawiecki

  • Språk: Polsk

Folkelig støtte

I mange land er det stor motstand mot utbygging av fornybar kraftproduksjon som berører natur og jordbruksområder. I Polen har imidlertid befolkningen generelt en positiv holdning til utvikling av mer fornybar energi. I en meningsmåling i 2020 svarte 78 prosent av polakkene at mer fornybar kraft er den beste løsningen for å beskytte miljø og klima. 

– Den folkelige støtten er viktig for den fremtidige utviklingen av fornybar energi i Polen, sier Michal Smyk.

– I Statkraft har vi stor tro på at den mest rasjonelle veien å gå for Polen er å bygge ut mer kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, og vi er godt posisjonert til å bli en stor og viktig aktør i det polske fornybarmarkedet.

Kullmine og kullkraftverk
Kull er kilde til en stor del av Polens kraftproduksjon. Bildet viser brunkullgruven og kullkraftverket nær byen Belchatów sentralt i landet. Anlegget står for om lag en femtedel av Polens kraftproduksjon. (Foto: Shutterstock)

Statkraft investerer

Statkraft Polen har etablert kontor i hovedstaden Warszawa og er i gang med å rekruttere flere medarbeidere. Michal Smyk tror kontoret vil ha rundt 15 ansatte innen utgangen av 2023.

– Vi ser frem til å jobbe sammen med polske talenter for å nå de grønne energimålene, sier Katarzyna Cieszynska, som er Statkrafts finans- og organisasjonsleder i Polen.

– Vi har opplevd en betydelig interesse under rekrutteringsprosessen, noe som også kan tyde på stor tillit til Statkrafts ambisjoner og visjoner i Polen, sier hun.

– Polen er trolig det raskest voksende markedet for fornybar energi i Europa akkurat nå. Vi går inn i dette markedet med planer om å bygge nye vind- og solkraftverk. Vi vil også samarbeide med forretningspartnere i utviklingsprosjekter, og det kan være aktuelt for Statkraft å se på muligheter for fusjoner og oppkjøp i Polen dersom dette skaper verdier, sier Smyk.

En av de største utfordringene for videre fornybarvekst i Polen er dårlig kapasitet i kraftnettet, akkurat som i mange andre europeiske land.

– Infrastrukturen er rett og slett ikke på plass for å imøtekomme den massive økningen i produksjon og etterspørsel etter fornybar kraft, og det er det største hinderet akkurat nå. Skal Polen kunne fortsette fornybarutviklingen i samme tempo som nå, er det avgjørende også å utvikle nettet.

Graf om Polens el-produksjon i 2021

Graf om Polens fornybar-produksjon i 2021

Solid fundament

Selv om Statkraft først nå starter som utvikler av fornybar energi i Polen, har selskapet vært i det polske markedet siden 2018.

Selskapet tilbyr fysiske kraftkjøpsavtaler (PPA) til vind- og solkraftprodusenter, samt finansielle og fysiske salgskontrakter til energiintensiv industri i Polen. Både produsenter og kunder foretrekker langsiktige avtaler, opptil ti år, som sikrer forutsigbarhet for begge parter.

Et oppstrømseksempel er den tiårige kraftkjøpsavtalen som Statkraft inngikk med den danske solkraftprodusenten Better Energy i januar 2021. Avtalen la et viktig grunnlag for Better Energy til å kunne realisere en subsidiefri solpark med produksjonskapasitet på 36 MW i Polen. Utbyggeren får en garantert pris for kraften over en tiårsperiode, noe som reduserer prosjektets økonomiske risiko betydelig.

Nedstrøms kan et eksempel være en finansiell PPA-avtale med CMC Poland, et heleid datterselskap av det globale stålkonsernet Commercial Metals Company, som er en av de største strømforbrukerne i Polen. Den 10-årige avtalen med CMC var mulig på bakgrunn av Statkrafts portefølje innenfor fornybar kraftproduksjon i Polen.

Statkraft er kjent som en sikker, stabil og seriøs aktør i Polens energimarked, og det gir et godt utgangspunkt for å utvide seg fra å være en ren markedsaktør til også å bli en utvikler og produsent av fornybar kraft i det polske markedet.

CO2-utslipp per land

CO2-utslipp per innbygger i ulike land

Andre landserieartikler

Del denne artikkelen