Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft forventer en renessanse for fleksibel vannkraft

07 jun., 2022

Statkraft har i dag sendt NVE konsesjonssøknad på en stor modernisering av Folgefonnreguleringen i Kvinnherad og Ullensvang i Hardanger. Elektrifisering og ny industriutvikling ventes å gi økt etterspørsel etter fornybar energi. Økt etterspørsel og mer energi fra variabel kraftproduksjon vil gi et økt behov for regulerbar kraft. Vannkraft vil bidra med både mer effekt i tillegg til mer energi.

I konsesjonssøknaden søkes det om å øke installert effekt fra 250 MW til 880 MW. Prosjektet vil gi 70-80 GWh ny ren energi inn i kraftsystemet, noe som tilsvarer strømforbruket til 5000 husholdninger. Det er 40 år siden sist Statkraft sendte konsesjonssøknad for et så stort vannkraftprosjekt. Moderniseringen vil gjøre Mauranger II til Norges femte største kraftverk målt i effekt.

- Vi ser at det i fremtiden vil bli økt behov for mer fleksibilitet og effekt. Vi kan bidra til dette gjennom å oppgradere vannkraftverk. Økt behov for kraft og et forbedret skattesystem gjør at det nå er mulig å få til store prosjekter og Statkraft leverer nå konsesjonssøknad for Folgefonn. Behovet for økt fleksibilitet kan gi en renessanse for eksisterende norske vannkraftverk, sier konsernsjef i Statkraft Christian Rynning-Tønnesen.

inne i mauranger 750x500.jpg
Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen viser fram det eksisterende Mauranger kraftverk til Olje- og energimiinister Terje aasland (til høyre) og kommunikasjonssjef i Olje og energidepartmentet Arvid Samland.

 

Økt effekt for industrien


Moderniseringen av Mauranger kraftverk vil bidra med betydelig mer effekt inn i det vestlandske kraftnettet, og sammen med utbygging av nett være en del av løsningen på denne utfordringen. Prosjektet legger dessuten til rette for Norges havvindsatsning og ny industribygging.

Utbyggingen representerer en betydelig investering i fastlands-Norge. Det tar rundt 3 år før detaljplanleggingen kommer i gang. Byggestart kan bli i 2026. Naturinngrepene knyttet til prosjektet vil være begrenset. Det som omhandler miljø og naturinngrep vil være en del av konsesjonsprosessen. 

 

 

Jakter etter lønnsomme prosjekter


- Statkraft vurderer fortløpende behovet for rehabilitering og muligheten for oppgradering/utvidelse og re-design av våre vannkraftanlegg og er i gang med å gå gjennom hele vannkraftporteføljen på jakt etter lønnsomme prosjekter. Vi tror det vil komme flere tilsvarende prosjekter i årene fremover, sier konserndirektør for produksjon i Statkraft, Hilde Bakken.

Statkraft har investert mer enn 20 milliarder kroner i norsk vannkraft siden 2005 og har hittil i 2022 åpnet to vannkraftverk, Storlia og Vesle Kjela kraftverk i henholdsvis Eidfjord kommune og Vinje kommune. Både Folgefonn, Storlia og Vesle Kjela er lønnsomme prosjekter i eksisterende anlegg i allerede regulerte vassdrag som vil gi ny energi med begrensede naturinngrep.  

Folgefonn 1000x630.jpg
Konsernsjef Christian Rynning Tønnesen (til venstre) med olje- og energiminister, Terje Aasland, Direktør for Produksjon Hilde Bakken, vedlikeholdssjef Hans Henrik Haukaas og direktør for utvikling Ivar Arne Børset.

 

Kontakt

Relaterte artikler