Sted: Smøla, Møre og Romsdal
Foto: Statkraft

Smøla var Europas største vindkraftanlegg på land da alle 68 turbiner ble satt i drift av Statkraft i 2005, og vindparken var Norges største frem til 2017.

Hva om noen fortalte deg at de sitter på løsningen til en av verdens aller største utfordringer?

Sted: Tyssedal i Odda kommune
Foto: Werner Zellien

Og at løsningen ikke er noe som har dukket opp de siste årene, men har vært her i godt over hundre år?

Sted: Emmen, Nederland
Foto: Ole Martin Wold

Solen er den raskest voksende energikilden i verden. Hvis utviklingen fortsetter, kan opptil 30 prosent av verdens elektrisitetsbehov dekkes av solenergi i 2040.

Eller at løsningen stadig er i utvikling og blir tatt i bruk av flere og flere land rundt om i verden? 

Den fornybare løsningen på klimautfordringene

Det handler selvfølgelig om vannkraft, vindkraft og solkraft.

Men visste du at den fornybare løsningen på verdens klimautfordringer ikke bare er mulig, men også lønnsom – og ikke bare logisk, men effektiv og billig?

Med sol, vind, vann og andre fornybare kilder skal verden forsynes med elektrisitet, samtidig som klimautfordringene løses.

– Så enkelt er det faktisk, sier seniorrådgiver Lotte Løland Nordal i Statkraft, Europas største produsent av fornybar kraft.

– Vi har med andre ord mye å gjøre!

Lotte Løland Nordal
Lotte Løland Nordal er seniorrådgiver for konsernstrategi og bærekraft i Statkraft. (Foto: Statkraft)

To parallelle kriser

For å snakke om løsningen må vi se på problemet. Klimaendringene er til nå den største utfordringen verden står overfor. Klimaendringene er de globale og lokale konsekvensene av at gjennomsnittstemperaturen på jorden går opp.

Med økt snittemperatur på jorden følger mer ekstremvær, mindre stabil tilgang til vann, voldsomme og hyppigere skogbranner og økende smelting av isbreer – for å nevne noe.

Som en konsekvens igjen av dette går biologisk mangfold tapt. Ekspertene omtaler det som en parallell naturkrise der planter og dyr forsvinner.

Norge ligger foran

Det gir mening at Norge leder an når verden skal forsynes med mer fornybar energi, sier Lotte Løland Nordal.

– Det som er spennende med Norge, er at vi ligger langt foran mange andre land når det kommer til fornybar energi, og det handler mye om vår vannkraft. Hele 98 prosent av kraftproduksjonen i Norge er fornybar. Det gjør at vi i større grad kan satse på elektrifisering og få utslipp ned.

Elbilsatsingen i Norge er et godt eksempel. Det samme er den maritime satsingen med elektrisk drevne ferger. Eller utviklingen av bedre batteriløsninger – også dette en norsk industrisatsing.

Bak det hele ligger 125 års norsk erfaring med kraftproduksjon basert på fornybare kilder. Det gjør satsingen logisk.

Foto: Mikal Sveen

"Det som er spennende med Norge, er at vi ligger langt foran mange andre land når det kommer til fornybar energi, og det handler mye om vår vannkraft. Hele 98 prosent av kraftproduksjonen i Norge er fornybar."

Erstatte fossile energikilder

I de fleste andre land er imidlertid ikke tilgangen på fornybar kraft like stor og god som i Norge.

– Norge leder an som produsent av fornybar energi, med et nær 100 prosent fornybart kraftsystem. Basert på dette kan vi også lede an ved å gjøre vare- og tjenesteproduksjon utslippsfri. Skal hele verden bli utslippsfri i 2050, må noen gå foran i 2030, påpeker Jon Evang, fagansvarlig for energi i den norske miljøstiftelsen ZERO.

Jon Evang
Jon Evang er fagansvarlig for energi i miljøstiftelsen ZERO.

Miljøstiftelsen anser at den bare har én oppdragsgiver – klimasaken. ZEROs uttrykte mål er å drive frem nullutslippsløsninger på bekostning av løsninger som gir utslipp.

– Det finnes ingen annen måte å unngå skadelig global oppvarming på enn å erstatte energi basert på fossile kilder med energi basert på fornybare kilder, fastslår Evang.

– Og hvis vi ikke løser klimakrisen, forsterkes naturkrisen, advarer han.

– Fornybar energi er motoren i det grønne skiftet. Vi må bygge ut nok fornybar kraftproduksjon på en fornuftig måte som tar hensyn til miljø og biologisk mangfold, og som erstatter det fossile.

Fornybart er billigere

Den gode nyheten er at utviklingen innenfor fornybare energi skjer i en voldsom fart. Og med det går prisene ned. Billige og fullgode alternativer kan erstatte fossilt, og noen steder skjer det allerede.

– I mange land er sol- og vindkraft allerede konkurransedyktig mot eksisterende kullkraftverk. Det er en uhyre viktig milepæl i det grønne skiftet, og det gir grunnlag for optimisme i klimakampen, sier Evang.

At sol- og vindkraft har blitt mer effektivt, billig og tilgjengelig, gjør at vekstland som Kina og India faktisk stenger ned kullgruver til fordel for det fornybare alternativet. Land som så langt har hatt planer om å bygge flere kullkraftverk for å dekke kraftetterspørselen, har fått et reelt alternativ i fornybar energi.

– De velger det billigste. Derfor gir vekst innenfor fornybart et håp om at vi når klimamålene, mener han.

– Vi må ikke lage mer fossil energi for å løse verdens energibehov. Vi kan løse det med ulike former for fornybar energi i stor og liten skala.

Fornybar_graf1_600x460.jpg

Ikke lenger idealisme

Både ZEROs Jon Evang og Statkrafts Lotte Løland Nordal er optimister når de snakker om fremtiden.

– Vi trenger ikke lage mer fossilbasert energi i verden for å løse verdens kraftbehov. Det kan vi gjøre med fornybar energi, sier Evang.

– Fornybar kraft er veien å gå, og vi ser at stadig flere skjønner det. Hvert år bygges det ut mer fornybart enn året før, og lønnsomheten går opp, påpeker Nordal.

Det siste er et viktig poeng: Å velge fornybart er slett ikke idealisme. Det er bra business. Det er lønnsomt.

– Og det er fornybart – igjen og igjen, legger hun til.

Lyngplante
Foto: Siv Dolmen

Om Statkraft og bærekraft

Statkraft sørger for å levere fornybar energi til næringsliv, virksomheter, lokalsamfunn og hjem rundt om i verden. Selskapet investerer utelukkende i fornybar energi og skal ha en bærekraftig og ansvarlig adferd. 

Lær mer om Statkraft og bærekraft