Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Strålende dag for Statkraft med Solarcentury på laget

05 mai, 2021

I dag, på World Sun Day, blir Solarcentury offisielt en del av Statkraft, og slutter å operere under navnet Solarcentury. Statkraft blir med det en ledende utvikler av solkraft i Europa.

Solkraft er den raskest voksende fornybare energikilden i verden. Solarcenturys prosjektportefølje dekker markeder i høy vekst i Europa og Sør-Amerika, og vil i framtiden også kunne støtte investeringer i solkraft i Skandinavia, hvor solmarkedet er mindre utviklet.

Statkraft har som mål å utvikle 8 GW vind- og solkraft innen 2025. Siden oppkjøpet av Solarcentury i slutten av november 2020 har de to selskapene allerede gjort store framskritt mot dette målet. 

I løpet at det siste halvåret har Solarcentury fullført byggingen av 550 MWp, mottatt endelige tillatelser til å utvikle 1,220 MWp, og sendt inn planer for ytterligere 423 MWp.

I løpet av de siste ti årene har den globale solkraftkapasiteten økt 27 ganger, og ifølge Statkrafts Lavutslippsscenario er det ventet at solkraft vil bli verdens største elektrisitetskilde fra 2035.

– Vi er svært glade for at Solarcentury-teamet nå blir en del av Statkraft. Sammenslåingen hjelper oss til å bli et av verdens ledende selskaper innen fornybar energi. For å kutte CO2-utslippene og sikre overgangen fra fossil energi, må vi få til en transformasjon av energisystemet. Investeringer i fornybar energiproduksjon – inkludert vind- og solkraft – og et grønnere kraftnett blir avgjørende for alle land på vei mot netto nullutslipp, sier Birgitte Ringstad Vartdal, Statkrafts konserndirektør for europeisk vind- og solkraft.

– Vi er henrykt over å få fortsette å vokse som en del av Statkraft. I løpet av Solarcenturys 22 år lange historie har selskapet bidratt til å gjør solkraft mainstream, og våre prosjekter har produsert seks milliarder kWh fornybar kraft, og kuttet over 1,7 millioner tonn CO2-utslipp. Som del av Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, er markedsposisjonen vår sterkere enn noensinne, sier Barbara Flesche, tidligere konsernsjef i Solarcentury, nå finansdirektør for europeisk vind- og solkraft i Statkraft.

Solarcenturys ansatte er nå innlemmet under Statkrafts merkevare, og integrert i Statkrafts virksomhet i Europa og Latin-Amerika.