Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft selger fire solparker i Spania

06 sep., 2021

Statkraft har inngått avtale om å selge fire samlokaliserte solparker i Cadiz, Sør-Spania til det London-noterte investeringsselskapet TRIG, som er forvaltet av InfraRed Capital Partners og RES.

Statkraft skal fortsatt ha ansvaret for byggingen, som starter i september. Alle de fire solparkene er planlagt ferdigsstilt innen 4. kvartal 2022. Salget er Statkrafts første store transaksjon knyttet til et prosjekt utviklet av Solarcenury, siden oppkjøpet av selskapet i november 2020. Solparkene har en en samlet installert effekt på 234 megawatt (MWp).

Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør for europeisk vind og sol i Statkraft ser på avtalen med TRIG om de fire solparkene i Cadiz som et skritt fremover for Statkraft på vegen til å nå sine mål for utbygging av vind- og solkraft. 

- Statkraft er glad for å samarbeide med TRIG, som fokuserer på investering i fornybar infrastruktur, sier Ringstad Vartdal.

- Oppkjøpet av Solarcentury har hjulpet Statkraft til å bli en ledende solutvikler og styrket vår prosjektportefølje. Solparkene i Cadiz  er et godt eksempel på kvaliteten i prosjektene vi kjøpte gjennom Solarcentury-transaksjon. Statkrafts globale ambisjon er å utvikle 2,5 til 3 gigawatt vind- og solenergi årlig mot 2025 og vi er godt på vei til å nå målet om å utvikle åtte gigawatt vind- og solenergi innen 2025, legger Ringstad Vartdal til.

Stefan-Jörg Göbel, direktør for vind og sol i kontinental-Europa, er opptatt av behovet for å utvikle mer fornybar energi.

- Klimaendringene gjør at vi må øke tempo betydelig i omleggingen til fornybar energiproduksjon. Om et drøyt år fra nå vil anleggene i Cadiz begynne å generere ren, grønn energi  og stå helt ferdige noen få måneder senere, sier Göbel.

- Vi er glade for å ha inngått dette strategiske partnerskapet med Statkraft,  som etter å ha utviklet disse fire solprosjektene i Spania, fortsatt vil stå ansvarlig for å lose prosjektene gjennom byggefasen, sier Richard Crawford, direktør for infrastruktur i InfraRed.

For mer informasjon om TRIG, se www.trig-ltd.com

Lydia Lobb
Communications Manager