Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Coop og Statkraft utnytter spillvarme på Gardermoen

20 sep., 2021

Coop og Statkraft Varme har signert en avtale som sikrer utnyttelsen av spillvarme fra Coops logistikksenter (CLog) på Gardermoen. Coop skal de neste to årene investere 100 millioner i klimavennlig og energieffektiv teknologi på CLog og med dagens avtale sikrer Statkraft at spillvarmen fra logistikksenteret vil bli levert som fjernvarme til kunder i næringsparken rundt.

Konsernsjef Geir Inge Stokke i Coop Norge (t.v) og administrerende direktør i Statkraft Varme, Svein Ove Slinde under signeringen av den nye avtalen. Foto: Statkraft

Coop Norge har vedtatt å redusere klimautslippene fra virksomheten med minst 40 % innen 2025, sammenlignet med 2017. Statkraft har på sin side en langsiktig ambisjon om å heve fornybarandelen ytterligere i sin fjernvarmevirksomhet.

- Planen er å etablere det første energipositive logistikksenteret i Norge, noe som vil være et viktig bidrag til å nå våre klimamål, sier bærekraftansvarlig i Coop Norge, Per Løberg Eriksen.

Innovative og fremtidsrettede tiltak gir energipositivt bygg
Tidligere ville man utvidet kapasiteten på det eksiterende elektriske anlegget i forbindelse med en utbygging. I stedet etablerer Coop en batteriløsning som skal forsyne anlegget med strøm, i tillegg til å investere i solceller og utnyttelse av overskuddsvarmen fra anlegget.

- Solceller, smart styring av energiforbruket via batteriene og styring av fleksible laster i bygget er spennende i seg selv, men sammen med Statkraft Varme har vi planlagt å levere 20-25 GWh spillvarme årlig fra CLog ut på fjernvarmenettet i området, noe som tilsvarer varmebehovet til 2500 eneboliger, sier Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop Norge.

- Dagens avtalesignering er en viktig del av løsningen for et energipositivt anlegg. Samarbeidet med Statkraft Varme sikrer best mulig utnyttelse av spillvarme som tidligere ikke har kunne blitt brukt. Vi er derfor veldig tilfredse med denne avtalen og ser fram til å levere varme til næringskunder i Gardermoen-området, legger han til.

Milepæl for Statkraft og fjernvarmebransjen
Avtalen er av stor betydning for Statkraft. Med etablering av CLog Varmesentral i samarbeid med Coop, er Statkraft godt posisjonert for å levere fjernvarme til alle utbyggingsprosjektene i næringsparken.

Gardermoen Næringspark står foran en storstilt utbygging. Med sin beliggenhet ved Norges største trafikknutepunkt, Oslo Lufthavn Gardermoen, tar næringsparken mål av seg til å bli den største, viktigste og mest innovative næringsparken i Norge.

- Utbyggerne og nye kunder er veldig positive til denne avtalen, da hele området blir bærekraftig på en unik måte, der fjernvarmenettet distribuerer all spillvarme fra Coops logistikksenter til nye kunder. Dette er områdeutvikling på sitt beste, sier Svein Ove Slinde, administrerende direktør i Statkraft Varme.

Løsningen vil spille en viktig rolle i det grønne skiftet. Økt elektrifisering krever økt kapasitet på strømnettet, og ved å øke bruken av fjernvarme avlastes strømnettet på en effektiv måte.

- Avtalen med Coop blir er en av de mest bærekraftige og miljøvennlige som Statkraft Varme har signert og et viktig bidrag til vårt langsiktige mål om å heve fornybarandelen i vår fjernvarmeproduksjon, legger Slinde til.

Avtalen innebærer at Statkraft skal utvikle og levere en bærekraftig, fremtidsrettet og fleksibel energiløsning for området. Dette skjer blant annet ved å utvikle et lavtemperatur fjernvarmenett som gir mulighet for bruk av spillvarme.

Viktig teknologiutvikling
- Dette prosjektet er det første i sitt slag og tar for seg teknologiutvikling som gir vesentlig reduksjon av effektuttak og energibruk, og økt produksjon av fornybar energi. Prosjektet er et viktig bidrag for et effektivt energisystem som er avgjørende for lavutslippssamfunnet. Teknologiene som blir demonstrert i fullskala i CLog har potensial for både dagligvarebransjen og logistikkbransjen i Norge, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova.

- Støtten fra Enova har vært avgjørende for å realisere dette prosjektet. Vi er veldig tilfredse med samarbeidet og ser muligheter for ytterligere tiltak sammen med Enova, avslutter konsernsjef Geir Inge Stokke.

Fjernvarmevirksomheten i Statkraft består av 13 anlegg i Norge og Sverige, herunder et fjernvarmeanlegg på Gardermoen. Dette anlegget alene har en årlig produksjon på ca. 70 GWh.

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og driver i dag ca. 1 250 dagligvarebutikker innenfor seks ulike kjedekonsepter. I tillegg driver Coop ca. 120 byggevarehus. Coop eies av 1,9 millioner kunder gjennom deres medlemskap i deres lokale samvirkelag.