Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft inngår avtale med brasilianske myndigheter

16 okt., 2021

I juli 2015 gjennomførte Statkraft et oppkjøp av aksjer i det brasilianske fornybarselskapet Desenvix. Oppkjøpet ga Statkraft kontroll over selskapet, som senere endret navn til Statkraft Energias Renováveis S.A.

Statkraft har nulltoleranse for enhver form for korrupsjon eller svindel. I kjølvannet av store korrupsjonssaker i Brasil, inkludert “Lava Jato-saken”, gjennomførte Statkraft interne granskninger av Desenvix i 2015-16 og rapporterte funnene sine frivillig til brasilianske myndigheter i 2016, slik det også er omtalt i selskapets finansielle rapportering og i media.

Statkrafts datterselskap i Brasil, Statkraft Energias Renováveis (SKER) har i dag inngått en avtale med Federal Comptroller General (CGU) og Federal Attorney General i Brasilia (AGU). Som del av avtalen bekrefter selskapet at ledere i daværende Desenvix Energias Renováveis S.A. (nå SKER) utførte ulovlige betalinger for å framskynde offentlige tillatelser i perioden 2011-2014, før Statkraft overtok kontroll i selskapet.

SKER forplikter seg til å betale totalt MBRL 18,0 (ca. NOK 28 millioner) i form av bøter og tilbakebetaling av urettmessige fordeler, justert for inflasjon, basert på brasiliansk antikorrupsjons-lovgivning. Statkraft har gjort all relevant informasjon, dokumenter og andre elementer relatert til mislighetene oppdaget i sin interne gransking tilgjengelig for myndighetene.

Etter å ha tatt kontroll over selskapet i juli 2015, fjernet Statkraft umiddelbart tidligere sentrale ledere i Desenvix fra sine stillinger. Selskapet har siden gjort alt det kan både for å avdekke eventuelle misligheter som kan ha skjedd tidligere. Statkraft har rullet ut sitt sentrale compliance-program med strenge standarder, rutiner og retningslinjer for antikorrupsjonsarbeid og bredere forretningsetiske temaer. Implementeringen av dette programmet revideres regelmessig, og det jobbes kontinuerlig med oppdateringer og videre styrking av programmet.

Statkraft understreker sin sterke forpliktelse til å handle på en etisk, transparent og ansvarlig måte og overholde alle gjeldende juridiske krav i land der selskapet opererer.

Statkraft kan ikke gi ytterligere detaljer om saken på grunn av pålegg om taushetsplikt fra brasilianske myndigheter.

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressetalsperson