Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Trading: Statkraft en betydelig aktør i kraftmarkedet

Statkraft er først og fremst kjent som en stor produsent og selger av fornybar kraft. Ikke alle vet at selskapet også er en betydelig aktør på det europeiske energimarkedet.

Ola Kvennås
Ola Kvennås
Head of Nordic Trading

Ola Kvennås leder Statkrafts avdeling for nordisk krafthandel. Enheten holder til i selskapets hovedkvarter i Oslo og er en del av forretningsområdet Marked.

Fra handelskontorer i Oslo, Düsseldorf, London og New York er Statkrafts krafthandlere aktive på de store energibørsene verden over. 

– Vi driver med såkalt proprietær handel eller "prop trading". Det vil si at vi bruker Statkrafts egne midler til å handle på vegne av selskapet. Målet er å tjene penger for eieren, den norske stat, sier Ola Kvennås.

Han leder avdelingen for nordisk krafthandel i Statkrafts hovedkvarter på Lilleaker i Oslo. Avdelingen forvalter flere titalls millioner euro.

– Enkelt forklart fordeler vi pengene mellom traderne på starten av året, og så handler hver enkelt i markedet basert på analyser, erfaring og antakelser om fremtidig utvikling. Den enkelte trader har stor frihet i måten de gjør sine handler, men alle blir målt på resultater. Hver eneste dag.

Handelsrommet hos Statkraft i Oslo
Fra Statkrafts handelsrom i hovedkvarteret på Lilleaker i Oslo. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen)

Hvorfor?

Fordi Statkraft først og fremst er kjent som et selskap som bygger ut og produserer fornybar kraft, er det kanskje overraskende at selskapet også tjener penger på finansiell energihandel. Ifølge Kvennås er det en logisk konsekvens av dereguleringen av kraftmarkedet på 1990-tallet og det nye mandatet Statkraft fikk ved utskillelsen som et eget selskap i 1992.

– Statkraft ble et selvstendig og kommersielt selskap, heleid av Staten. Det ble også bestemt at selskapet skulle ha en markedsavdeling og drive handel med kraft. Til å begynne med handlet vi først og fremst med vår egen vannkraft. Når var det lønnsomt å lagre vann? Og når lønte det seg å produsere kraft? Målet var selvfølgelig å få mest mulig ut av den regulerbare vannkraften.

Før 1992 fantes det ikke noe egentlig marked for kraft. Kraftselskapene solgte noe overskuddskraft seg imellom, men det var ingen handel over landegrensene. Etter hvert som kraftmarkedet ble deregulert i land etter land, ble det mulig å kjøpe og selge kraft i et åpent marked. Da var Statkraft i en unik posisjon.

– Statkraft sitter på så mye magasinert vann at vi kan regulere kraftproduksjonen opp og ned med mange tusen megawatt. Den muligheten har de ikke på Kontinentet. Vi kan dermed selge vår strøm når kraftprisene er høye og slik sett generere størst mulig overskudd til vår eier. For å kunne gjøre det må vi utvikle vår kunnskap om det øvrige kraftmarkedet, og vi må forstå hvilke krefter som driver markedet. Med den kunnskapen er det logisk ikke bare å selge egen kraft, men å bli en mer aktiv markedsaktør. Det er det vi har gjort.

Kvennås mener dereguleringen av markedet var et svært viktig skritt som har gitt de fleste i Europa billigere kraft.

– Et fungerende marked handler om omfordeling av ressurser til lavest mulig kostnad. Det er ikke sånn at det billigste er å beholde vannkraften selv. Vannkraft er en svært verdifull ressurs, og det er vår oppgave å forvalte den best mulig, sier han.

– Dette er til det beste for både staten og den enkelte. Et strengt regulert marked, slik vi hadde før, ville gitt høyere strømpriser for kundene og lavere inntekter til staten.

Vindmøller og grafer
Foto: Shutterstock

Fakta om krafthandel i Statkraft

  • Statkraft er en av de største aktørene i det europeiske energimarkedet.
  • Statkraft handler med fornybar energi i mer enn 20 land og er aktive på 13 energibørser.
  • Handelen foregår fra tradingrom i Oslo, Düsseldorf og London.
  • I tillegg til fornybar kraft handler Statkraft med gass, CO2, kull, olje og oljeprodukter i det globale markedet.
  • «Proprietær handel» betyr at tradere bruker selskapets egne penger til å skape fortjeneste.

Ikke gambling

For en utenforstående kan trading minne om gambling, men Kvennås avviser at det handler om spill eller tilfeldigheter.

– Vi handler ut fra grundige analyser, erfaring og kunnskap, men et element av risiko er det selvfølgelig. Vi gjør kvalifiserte gjetninger, men kan ta feil i våre antagelser, eller uforutsette hendelser kan påvirke kraftmarkedet dramatisk. Markedet for fornybar energi påvirkes bokstavelig talt av vær og vind, nedbør og temperatur. Vi vet ganske mye om normale sesongvariasjoner, men hvem kunne forutse krigen i Ukraina med dens konsekvenser for Europa eller at våren 2022 skulle by på den tørreste perioden på mer enn 140 år enkelte steder på Østlandet? Vi tar risiko, men vi gambler ikke.

Statkrafts handel med kraft er strengt underlagt lover og regler, og traderne er også underlagt begrensninger som skal legge en demper på den enkeltes risikovilje.

– Generelt er det slik at de som gjør det svært bra, får anledning til å ta større risiko, mens de som gjør det mindre bra og taper penger, må ta ned sin risiko, sier Kvennås. Innenfor disse rammene har traderne likevel stor frihet i hvordan de vil forvalte sin portefølje, og hvordan de vil posisjonere seg i markedet.

­– Noen er mer langsiktige og har høyere toleranse for svingninger i porteføljen. Enkelte tradere kan sitte med store posisjoner uten å handle så ofte. Andre tar mer risiko i løpet av dagen og tar ned risikoen over natten. Traderne har også ulike fokusområder og har også muligheten til å handle i andre energimarkeder enn nordisk kraft. Hvordan man tilnærmer seg markedene er veldig personlig, og alle må finne sin metode for å tjene penger. Det er viktig at du finner en metode du tror på, og som også gjør at du får sove om natten.

Press og stress

For det er ikke til å underslå at det kan være utfordrende å ha en jobb der du forvalter store summer, der du må se verdiene svinge fra time til time, og der du samtidig blir målt på resultater hver eneste dag.  

– Det kan være stressende, men også veldig stimulerende. Derfor er vi også opptatt av å ta vare på hverandre. Vi har et godt fellesskap, og diskuterer mye oss imellom, så du er ikke helt overlatt til seg selv. Samtidig er vi opptatt av at de som jobber her, også har et liv utenom jobben. Familie, venner og fritidsinteresser er viktig hvis du skal tåle presset. Du kan ikke bare sitte inne i tradingrommet døgnet rundt. Da blir du ikke gammel i jobben, sier Kvennås.

– Vi har folk som har vært her i 20 år og synes det er det beste de kan drive med. Men du kan ikke drive med dette for lenge hvis du taper penger, og du må holde deg oppdatert, for markedet er i kontinuerlig endring.

Gressli dam
Værforhold og klimaendringer er faktorer som må tas i betraktning av Statkrafts krafttradere. Bildet viser kraftig vannføring ved Gresslidammen i Tydal kommune i Trøndelag i 2011. (Foto: Statkraft)

Geopolitikk og vær 

Norsk kraftproduksjon er i hovedsak basert på vann- og vindkraft. Produksjonsevnen påvirkes derfor mye av nedbør og vind. Videre er Norge en del av et felles nordisk kraftmarked som samspiller tett med energimarkedene i UK og Kontinental-Europa.

De siste års energikrise i Europa viser hvordan geopolitikk kan påvirke kraftmarkedene, som i 2021 og 2022 var i en krisetilstand hovedsakelig på grunn av krigen i Ukraina og reduserte gassleveranser fra Russland til Vest-Europa.

– For tradingavdelingen er det imidlertid viktigere med svingninger i prisen enn om prisen er høy eller lav. Dersom vi treffer på analysene og vurderingene, kan vi bidra til inntekter også i perioder med lave kraftpriser.
Personlig håper jeg på en snarlig fredsløsning i Ukraina. Det ville ha tatt bort mye usikkerhet fra energimarkedene og også redusert de ekstremt høye energiprisene vi ser nå. Etter hvert ville vi også få en mer balansert kraftutveksling med utlandet hvor vi – Norge – vil få godt betalt for noen unike egenskaper ved vår kraftproduksjon, sier Kvennås.

Ola Kvennås
"Vi har folk som har vært her i 20 år og synes det er det beste de kan drive med. Men du kan ikke drive med dette for lenge hvis du taper penger, og du må holde deg oppdatert, for markedet er i kontinuerlig endring. "
Hånd møter robotarm
Foto: Shutterstock

Digitalisering påvirker alle deler av arbeidslivet, også kraftmarkedet.

Les mer

I alle markeder er kunnskap avgjørende for å gjøre en god handel. Statkraft tar i bruk kunstig intelligens og maskinlæring for å kunne handle raskt i energimarkedet.

Algoritmetrading: Rollebyttet

Del denne artikkelen