Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft skal bygge og selge to vindparker i Irland

21 des., 2020

Statkraft har besluttet å bygge vindparkene Cloghan og Taghart i Irland. I tillegg har selskapet avtalt å selge de to vindparkene til investeringsfondet Greencoat Renewables PLC så snart de er ferdigstilt. Statkraft vil forvalte kraften og levere eieroppfølgingstjenester i driftsfasen, i tråd med Statkraft’s strategi om å bygge, selge og drifte kraftverk, samt å drive krafthandel.

Byggingen av vindparkene Cloghan (37,8 MW) i Offaly og Taghart (25,2 MW) i Cavan i Irland tar til i første halvdel av 2021. Statkraft vil være ansvarlig for utbyggingen. Eierskapet til anleggene overføres til Greencoat Renewables PLC ved idriftsettelse i 2022, og Statkraft vil levere eieroppfølgings- og kraftsalgstjenester i driftsfasen. Avtalen har en verdi på 123 millioner euro.

- Statkraft spiller en ledende rolle i omleggingen til lavutslippssamfunnet, og jeg er veldig glad for at dette partnerskapet med Greencoat Renewables bidrar til at Irland kan nå sine ambisiøse mål om å redusere klimautslippene, sier Statkrafts landsjef i Irland, Kevin O’Donovan.

Irske myndigheter tildelte begge vindkraftprosjektene 15-årige fastpriskontrakter (CfD-kontrakter) i sommer. Statkraft vant kontraktene i den første auksjonen myndigheten avholdt innenfor støtteordningen Renewable Electricity Support Scheme (RESS). Ordningen skal stimulere vekst innen fornybar energi i Irland.

- Det er en viktig milepæl for oss at vi nå sikrer oss de første prosjektene innenfor RESS-ordningen. Ordningen vil sikre vekst i det irske markedet for fornybar energi fremover. Vi forventer at denne forretningsmodellen, avtalefestet kraftpris og kjøp av ferdige anlegg til forhåndsavtalt pris vil bli stadig vanligere i Irland og Europa for øvrig. Greencoat Renewables er godt posisjonert for å ta del i denne veksten, og vi ser frem til å samarbeide med Statkraft om å legge disse to vindparkene til porteføljen vår om snaut to år, sier Paul O’Donnell, partner i investeringsfondet Greencoat.

Statkraft i Irland utvikler, eier og drifter produksjonsanlegg for fornybar kraft og er også involvert i krafthandel. Globalt har selskapet ambisjoner om å bli en ledende utvikler av vind- og solkraft, med mål om å bygge ut 6 GW vindkraft og 2 GW solkraft innen 2025. I Irland har Statkraft en stor portefølje av prosjekter og landet er et av de viktigste vekstmarkedene for Statkraft i Europa.

- Irland har rikelig med fornybare energiressurser og vi forventer at Irland blir et ledende vekstmarked for vindkraft og solenergi, legger Kevin O’Donovan til.