Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft er tilrettelegger for Googles tomtekjøp i Skien

09 aug., 2019

Statkraft har inngått et samarbeid med Google om å tilrettelegge for selskapets kjøp av 1.947 mål eiendom i Skien. Google kunngjorde i dag at de har kjøpt eiendommen, men uten umiddelbare planer om å bygge et datasenter. Statkraft har utviklet tomten med ferdige reguleringsplaner og konsesjon for elektrisk tilknytning.

Statkraft skal samarbeide med Google for å utvikle den grunnleggende infrastrukturen for eventuelle fremtidige investeringer i datasenter.  

Selskapet fungerer som tilrettelegger for datasenterbransjen ved å utvikle og forberede eiendommer for datasenterbygging. Statkraft selger prosjekter som oppfyller datasenterindustriens krav til teknologiselskaper som investerer i eiendommer, infrastruktur, bygninger og servere.

Statkraft har et tett samarbeid med Google om dette prosjektet, og selskapets rolle er å videreutvikle og forberede eiendommen.

- Googles kjøp viser at Norge er attraktivt for den digitale økonomien, takket være tilgang til fornybar energi, kompetanse og fokus på digital utvikling. Arbeidet med å legge til rette for internasjonale datasenteraktører har vært vellykket, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Area map over forest

Kontakt oss for mer informasjon

Knut Fjerdingstad
Pressekontakt
Arne Sandvold
Prosjektleder Statkraft
Olav Gunnar Tveiten
Prosjektleder Hæhre Entrepenør
Lars Kristian Neby
Prosjektleder Norconsult