Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft satser på vind- og solkraft i Spania og Portugal

27 nov., 2019

Statkraft etablerer utviklingsvirksomhet for vind- og solkraft i Spania og Portugal.

Statkraft ser etter prosjekter innen landbasert vindkraft og solkraft på den iberiske halvøy. Prosjektene skal utvikles av Statkrafts egen organisasjon eller gjennom partnerskap med andre aktører. I tillegg vil Statkraft også se etter muligheter for oppkjøp på dette området.

Statkrafts avdeling for vind- og solkraft i Spania vil ledes av Luis Miguel Alvarez. Luis Miguel har omfattende erfaring fra fornybar energi. I løpet av de siste 13 årene har han jobbet med forretningsutvikling og prosjektledelse for ledende selskaper innen ren energi.

"Det iberiske markedet for fornybar energi er interessant fordi det gjør det mulig for oss å styrke vår rolle som markedsintegrator og ledende produsent av fornybar energi. Vi skal vokse gjennom utvikling av mer fornybarkapasitet, og vi skal aktivt bidra til avkarbonisering og overgang til ren energi i Spania og Portugal," sier Tiago Thomaz, Statkrafts landssjef i Spania.

"Statkraft har som ambisjon å bygge 6000 megawatt landbasert vindkraft og 2000 megawatt solkraft innen 2025. Derfor blir det spanske fornybarmarkedet, som har mål om å utvikle 17 gigawatt vindkraft og 18 gigawatt solkraft innen 2025, et kjernemarked når Statkraft skal nå målene sine," sier Luis Miguel Alvarez, sjef for vind- og solkraft i Spania og Portugal.

Statkraft tok det første steget inn i det iberiske markedet allerede i mars 2018 med en 15-årig kraftkjøpsavtale for solparken Don Rodrigo i Sevilla, Europas første subsidiefri solkraftverk. Statkraft etablerte et kontor i Madrid i mars 2019. 

Luis Miguel Alvarez skal lede satsingen på vind- og solkraft i Spania og Portugal.
Luis Miguel Alvarez