Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Elektrifisering: Statkraft utvider satsingen på lading av elbil

Statkraft har vært i markedet for lading av elbiler siden 2012 og er eier av ladestasjonsselskapet Mer. Nå vil Statkraft utvide satsingen kraftig i Nord-Europa. Hvorfor skal et selskap som historisk sett bare produserte vannkraft, bygge og drifte ladestasjoner for elbiler?

Mann
Vidar Eide
CCO Mer

Vidar Eide er kommersiell direktør i Mer. Mer er et elbil-ladeselskap eid av Statkraft.

Elektrifisering av transportsektoren vil fundamentalt endre strømmarkedet, konstaterer Vidar Eide, kommersiell direktør i Statkrafts ladeselskap Mer.

– Behovet for elektrisk strøm vil øke, og den strømmen bør komme fra fornybare kilder, hvis utviklingen skal være bærekraftig. Statkraft er Europas største leverandør av elektrisk kraft fra fornybare kilder, og vi har ambisjoner om å øke produksjonen og være en aktiv bidragsyter til elektrifisering av samfunnet.

– Med vårt startpunkt som aktiv eier i Mer over en årrekke er elbillading et interessant forretningsområde for internasjonal vekst, der vi kan utnytte kompetanse og læring fra Norge, det mest modne elbilmarkedet i Europa, sier Eide.

Mer ladestasjon
(Alle foto: Mer)

Fortrinn på fleksibilitet

En elektrifisering av bilparken – og andre sektorer – vil kreve både mer forutsigbarhet i produksjonen av fornybar kraft og smarte løsninger for styring av forbruket, ikke minst til elbillading. Eide mener Statkraft har flere fortrinn i dette markedet.

– For det første er vi en troverdig leverandør av grønn strøm. All strøm vi leverer til markedet, kommer fra fornybare kilder som vann-, sol- eller vindkraft, sier han.

– I tillegg har vi betydelig erfaring med å administrere og styre produksjon av fornybar kraft, både fra vannkraftproduksjon i Norge og fra virtuelle kraftverk – det virtuelle kraftverket vi har i Tyskland, styrer tusenvis av vindmøller på vegne av andre. Samtidig er Statkraft en av Europas største aktører på krafthandel. Dette gir kunnskap og systemer for å styre lading av elbiler og annet strømforbruk.

Elbillading

Smart lading nødvendig

– Samlet sett gir dette oss et veldig godt grunnlag for å optimalisere elbilladingen i forhold til kraftpriser og nettkapasitet, noe som er nødvendig om bilparken skal elektrifiseres, sier Eide.

– I dag er det topper i strømforbruket om morgenen før folk drar på jobb og skole, og på ettermiddagen når de kommer hjem. Vi har nok kraft, men strømnettet har ikke tilstrekkelig kapasitet dersom alle skal lade elbilen samtidig som de kjører vaskemaskinen og lager middag. I dagens marked, der elbilene tross alt utgjør en liten andel, er dette normalt ikke noe stort problem, men hvis transportsektoren skal elektrifiseres 100 prosent, må vi ha bedre løsninger.

I dag trekker ladestasjonene strøm rett fra nettet når de brukes, men i fremtiden trengs det mer sofistikerte løsninger. "Smart" lading innebærer at datamaskiner styrer ladingen mot de mest gunstige tidspunktene på døgnet. Slik unngås forbrukstopper og overbelastning av nettet.

Mer hurtiglader

Lading overalt

I første omgang vil Statkraft fortsette å bygge ut ladestasjoner der folk ferdes, gjerne i tilknytning til dagligvarebutikker eller kjøpesentre, men også på arbeidsplasser og i større borettslag og boligsameier. Etter hvert vil selskapet trolig også tilby ladere til huseiere.

– I dag er det altfor mange som lader direkte fra stikkontakten hjemme. Det er verken trygt eller særlig smart, sier Eide.

– Dersom bilparken skal bli elektrifisert, må vi gjøre det attraktivt for folk å ha tilgang til gode og smarte ladere hjemme og på jobben – kanskje på hytta – og langs veiene og ved butikker.

Fakta om investeringer i Tyskland

  • I august 2019 ble det kjent at Statkraft hadde kjøpt det tyske elbilladeselskapet E-WALD GmbH. Oppkjøpet styrker Statkrafts posisjon i det tyske og europeiske elbillademarkedet etter investeringen året før i det tyske selskapet eeMobility GmbH, som utvikler totalløsninger for lading av firmabiler.

  • E-WALD har en sterk posisjon innenfor hurtiglading og deling av elbiler. Selskapet driver rundt 300 ladestasjoner og tilbyr deling av om lag hundre elbiler til selskaper og kommuner, med totalt 7000 brukere.

  • Både E-WALD og eeMobility har base i delstaten Bayern sør i Tyskland.

Fakta om Mer

  • Mer er en nasjonal ladestasjonsoperatør som tilbyr lading av elbiler langs veien, på arbeidsplasser, parkeringsplasser og i sameier.

  • Mer er 100 prosent eid av Statkraft. Selskapet har hovedkontor i Kristiansand.