Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft styrker satsingen på elbillading - overtar Grønn Kontakt

19 des., 2019

Statkraft kjøper Agder Energis 47,5 prosent eierandel i elbilladeselskapet Grønn Kontakt og tar full kontroll over selskapet. Oppkjøpet styrker Grønn Kontakt i Norden, og posisjonerer Statkraft for vekst innenfor hurtiglading i Europa, hvor selskapet allerede er den største produsenten av fornybar energi.

Norge har et av de mest modne markedene for lading av elbiler i verden og Grønn Kontakt har en ledende posisjon og ti år med erfaring i dette markedet. Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi, med store vekstplaner og ambisjoner om å bidra i overgangen til en fornybar energisektor.

- Elbilene vil påvirke hele kraftbransjen i Europa, og for å få en utslippsfri transportsektor må fornybar energi brukes til å lade bilene. Tiden er inne for å bygge videre på Norges og Grønn Kontakts sterke posisjon og bruke vår kompetanse og våre konkurransefortrinn til å bidra med full kraft i elektrifiseringen av transportsektoren, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Statkraft har vært medeier i Grønn Kontakt siden 2012. Med overtakelsen av Agder Energis aksjepost og gjennomført emisjon øker Statkraft sin eierandel til nær 96 prosent. Øvrige aksjonærer vil også få tilbud om å selge sine aksjer. Statkraft har en klar ambisjon om å støtte videre vekst i selskapet, med mål om å utvide hurtigladernettverket i Norge de nærmeste årene.

- Grønn Kontakt var tidlig i markedet og har utviklet både kompetanse og en sterk markedsposisjon. Agder Energi har vært helt sentrale i utviklingen av selskapet. Vi tror Grønn Kontakt best utvikler seg videre som en del av Statkrafts helhetlige satsning innen lademarkedet, sier konsernsjef Steffen Syversen i Agder Energi.

Posisjonert for ladevekst i Tyskland og Storbritannia

Statkraft har de siste årene posisjonert seg i det tyske markedet for lading av elbiler gjennom oppkjøpene i E-WALD og eeMobility. I tillegg vurderes Storbritannia for en videre satsing. I disse markedene har Statkraft allerede kraftproduksjon og omfattende markedsoperasjoner.

For mer informasjon, kontakt:
Statkraft: Direktør for forretningsutvikling, Bjørn Holsen, 415 53 715
Statkraft: Kommunikasjonssjef, Torbjørn Steen, 911 66 888
Grønn Kontakt: Daglig leder Ole Henrik Hannisdahl, 977 82 677
Agder Energi: Konserndirektør marked, Anders Gaudestad, 469 58 588