Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Ulovlig okkupasjon av Statkraft-kontoret i Osorno i Chile

24 okt., 2018

Om formiddagen tirsdag 23. oktober ble Statkrafts kontor i Osorno ulovlig okkupert av en gruppe på 27 personer. Statkraft-medarbeiderne som var på jobb ble tvunget til å forlate bygningen. Ingen kom til skade, og okkupantene ble fjernet av politiet senere på dagen.

Etter at aksjonsgruppen tok kontroll over kontoret, annonserte den at hensikten deres var å ivareta rettighetene til Mapuchene, den største urfolksgruppen i Chile. Gruppen stilte også flere krav til myndigheten og til Statkraft, som har et kraftverk og to vannkraftprosjekter knyttet til Pilmaiquen-vassdraget.

Nasjonale og lokale chilenske myndigheters anbefaling var at politiet burde aksjonere raskt for å fjerne okkupantene. De fryktet at situasjonen ville eskalere dersom man ventet med å gripe inn. Politiaksjonen ble gjennomført senere samme kveld, og 27 personer ble anholdt og satt i varetekt. Etter 12 timer ble alle unntatt én løslatt i dag.

Statkrafts prosjekter i Chile

Statkraft har vannkraftverket Rucatayo i drift i området, men dette var ikke berørt av aksjonen. Statkraft eier rettighetene til to vannkraftprosjekter i samme vassdrag. Aksjonsgruppen er kritiske til et av de planlagte vannkraftverkene som er planlagt i vassdraget, særlig fordi man har fryktet at prosjektet vil berøre Kintuante, et viktig rituelt sted for Mapuchene.

Fra Statkrafts side har man siden overtagelsen av prosjektet i 2015 lagt stor vekt på dialog med lokalsamfunnet. Etter omfattende dialog har Statkraft med bakgrunn i innspill og synspunkter omarbeidet designet slik at Osorno-prosjektet ikke direkte vil påvirke det rituelle stedet. Videre har Statkraft formidlet at selskapet planlegger å overdra grunnrettighetene til Kintuante til lokalsamfunnet. Dette har blitt godt mottatt lokalt.

I etterkant av situasjonen i går vil Statkraft med kontakte lokale interessenter og redegjøre for hendelsen, oppfølgingen og den videre dialogen om planene for prosjektutviklingen. Statkraft har også besluttet å anmelde aksjonistene som tok kontoret ulovlig i besittelse og kreve erstatning for skadene om ble påført kontoret.