Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Storsatsing på vannkraftforskning

30 jan., 2017

Mandag 30. januar åpner Norges nye storsatsing på vannkraftforskning i Trondheim. Forskningssenteret HydroCen skal gjennom kunnskap og innovasjon bidra til at Norge styrker sin posisjon som ledende vannkraftnasjon.

Olje- og energiminister Terje Søviknes kommer til Trondheim for å åpne HydroCen.

– HydroCen er en storsatsing på vannkraftforskning. Vi skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor for å styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon og sikre at norsk vannkraftsektor kan utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem, sier Hege Brende, senterleder for HydroCen.

Lett å ta vannkraften for gitt

Vannkraft er i dag Norges viktigste fornybare energikilde, og 99 prosent av norsk kraftproduksjon kommer fra vannkraft.

– Det er lett å ta vannkraften for gitt, fordi den alltid har vært der, men vannkraft er vår viktigste fornybare energikilde. I årene fremover vil det være behov for oppgraderinger og tilpasninger for at norsk vannkraftsektor skal kunne utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem. Her skal HydroCen bidra, sier Brende.

HydroCen skal forske på vannkraftkonstruksjoner, turbin og generator, marked og tjenester og miljødesign.

Partnerskap

HydroCen er et av sentrene i Forskningsrådets ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). I disse sentrene samarbeider forskere, næringsliv og forvaltning for å løse konkrete problemstillinger gjennom forskningen.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

– Kombinasjonen av sterke og tverrfaglige kompetansemiljøer, tilgjengelig laboratorieinfrastruktur og erfarne industriaktører gir en unik plattform for å utvikle og posisjonere norsk vannkraft, sier Brende.

HydroCen har et budsjett på nærmere 400 millioner over inntil åtte år, som senteret varer. Halvparten av midlene kommer fra Forskningsrådet, 25 prosent fra senterets brukerpartnere innen næringsliv og forvaltning og 25 prosent fra forskningspartnerne.

Statkraft er en av partnerne til det nye forskningssenteret.

Kontaktpersoner:

Hege Brende, senterleder for HydroCen
Tlf. 907 47 989 

Astrid Bjerkås, kommunikasjonsansvarlig HydroCen
Tlf. 94 24 60 55