Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkrafts Lavutslippsscenario

15 aug., 2017

Under Arendalsuka presenterte Statkraft sitt globale lavutslippsscenario for andre gang.

Verdens energisystemer er i rask og fundamental endring. Vi går fra en verden basert på fossil energi til en verden med en stor andel fornybar energi.

Samtidig endres måten energisystemene fungerer på. Vi bruker energi mer effektivt, flere prosesser blir elektrifiserte, kraftproduksjonen blir mer desentralisert.

Dersom dagens trender fortsetter, tyder Statkrafts analyser på at verdens etterspørsel etter kraft vil nesten dobles frem mot 2040. Driverne er økonomisk vekst, voksende befolkning og en sterk elektrifisering, særlig av transportsektoren.

Våre analyser tyder også på at ny fornybar kraft kan dekke hele den økte etterspørselen. Og i tillegg dekke opp for en stort forventet fall i kullkraft.

Vi snakker da om en fornybarandel på rundt 70 prosent, av en global kraftproduksjon som vil være nesten dobbelt så stor som dagens.

En slik utvikling vil innebære en fundamental omlegging av verdens energisystemer.

Statkrafts Lavutslippsscenario ble presentert som en del av Arendalsuka på et seminar som fant sted på Clarion Hotel Tyholmen 15. august 2017.

 

Statkrafts Lavutslippsscenario 2017