Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Havvindparken Dudgeon åpnet

22 nov., 2017

Dudgeon Offshore Wind Farm ble åpnet av Statkraft og partnerne Statoil and Masdar 22. november. Havvindparken på 402 MW er bygget utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia.

Den offisielle åpningen foregikk i rådhuset i havnebyen Great Yarmouth. Milepælen passeres tre og et halvt år etter at investeringsbeslutningen ble fattet, og bare halvannet år etter at installasjonsarbeidene til havs ble innledet. Etter at den første turbinen ble reist på feltet i januar 2017 er nå alle de 67 turbinene på 6 MW hver satt i drift. Vindparken vil årlige produsere 1,7 TWh, tilsvarende forbruket i 410.000 britiske husholdninger.

Statkraft har vært med i prosjektet siden oktober 2012, da selskapet kjøpte 30 prosent av prosjektet. Dudgeon-prosjektet er utviklet og bygget i samarbeid med Masdar (35%) og Statoil (35%). Statoil var operatør under utbyggingen og vil også være operatør i driftsfasen.

- Den vellykkede gjennomføringen av Dudgeon-prosjektet er et utmerket bevis på styrken og kulturen i partnerskapet mellom Statoil, Masdar og Statkraft. Prosjektet har innført nyskapende tekniske løsninger og har utviklet et tett og godt samarbeid med lokalsamfunn og leverandører. I tillegg har prosjektet skapt arbeidsplasser og vekstmuligheter i regionen. Dessuten er prosjektet gjennomført på planlagt tid, under budsjett og viktigst av alt; med gode HMS-resultater, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Statkraft har siden 2009 spilt en betydningsfull rolle i den britiske havvindindustrien. Selskapet har jobbet aktivt for å redusere kostnadsnivået i bransjen og har bidratt til innovative løsninger for drift og vedlikehold. I dag er Statkrafts strategi å selge seg ut av havvindprosjekter, og har innledet prosesser for å selge eierandelene i Sheringham Shoal Offshore Wind Farm (40%) og Dudgeon Offshore Wind Farm (30%). I oktober solgte Statkraft sin andel i havvindprosjektet Triton Knoll (50%).

Mens selskapet selger seg ut av havvind, planlegger Statkraft vekst innenfor fornybar- teknologier som vannkraft, vindkraft på land, solkraft, fjernvarme og andre, nye teknologier. I Storbritannia utvikler, drifter og eier Statkraft vannkraftverk og vindparker på land, og er landets ledende tilbyder av kraftkjøpsavataler (Power Purchase Agreements).


For mer informasjon, besøk:
dudgeonoffshorewind.co.uk