Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Offisiell åpning av Offervann kraftverk og Lille Måsevann pumpe

01 sep., 2017

Torsdag 31. august åpnet Statkrafts nyeste kraftverk i Norge, Offervann kraftverk og Lille Måsevann pumpe i Finnmark. Ordfører Stine Akselsen i Lebesby fikk æren av å seremonielt klippe snora til Offervann kraftverk.

Det var en liten merkedag, men like fullt en merkedag da den offisielle åpningen av Offervann kraftverk og Lille Måsevann pumpe fant sted. 

- Jeg er glad for at Statkraft bygger ny fornybar energi i Lebesby. Og jeg håper Statkraft vil se etter nye investeringer i kommunen vår, sa ordfører Akselsen da hun klippet snora.

En annen viktig samarbeidspartner, Finnmarkseiendommen ved styreleder Raymond Robertsen trykket på knappen som startet pumpingen fra Lille Måsevann og opp til Store Måsevann. "Dette er maten til Teslaene, iPhonene og hele vårt samfunn”, sa han for å omtale hva han hadde vært med på å åpne i dag.

Måsevann pumpe er et godt eksempel på videre utnyttelse av allerede berørte vassdrag. Sammen med boring av tre bekkeinntak gir anlegget økt produksjon i Adamselv kraftverk. Boringen av de tre bekkeinntakene kan forøvrig beskrives som en oppvisning i presisjonsarbeid: tre borehull, opp mot 100 meter lange, skulle treffe en overføringstunnel på 9 m2 dypt nede i fjellet. Det ble stor jubel da man kunne fastslå at alle tre borstrengene traff.
 
Prosjektet med Lille Måsevann pumpe er også et eksempel på at Statkraft kan teste ut ny teknologi med støtte fra Enova. NTNU v/Professor Leif Lia har vært med i utviklingen av en løsning med polyuretanskum som erstatning for tradisjonell grus i omfyling rundt pumperøret og som erstatning for betong for stabilisering og forankring av bendkrefter. To masterstudenter på vassdragsteknikk hadde sommerjobb på anlegget i byggetida og tok systematiske materialprøver og studerte påførings- og leggemetoder for skummet. Dette resulterte i to masteroppgaver som ble levert i vår og en artikkel som skal presenteres på den internasjonale konferansen Hydro 2017 i Sevillia i Spania i oktober.