Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Glede over nytt forskningssenter for vannkraft

26 mai, 2016

Et nytt nasjonalt Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innen vannkraft skal etableres. Norges Forskningsråd tildelte i dag finansiering til senteret. Statkraft er en av flere sentrale industripartnere som står bak forskningssamarbeidet.

Det nye forskningssenteret har blant annet ambisjoner om å levere kunnskap, løsninger og forutsetninger for nye 100 år med lønnsomhet for norsk vannkraft.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) vil lede det nye forskningsprogrammet og har med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA) som hovedpartnere. Forskningsinstitusjonene leverte sammen med Statkraft og andre industripartnere en felles søknad om finansiering til Norges Forskningsråd i fjor. Under Energiforskningskonferansen 2016 ble vedtaket om finansiering offentliggjort.   - Dette er en svært gledelig nyhet som vi har ventet på med spenning og forventning i lang tid, sier Hanne Bjørk, leder for Statkrafts konsernprogrammer for forskning og utvikling.

- Statkraft har operative erfaringer fra vannkraftproduksjon nasjonalt og internasjonalt, og vi har gitt viktige bidrag til søknaden gjennom å spille inn våre forskningsbehov, legger hun til.

Bjørk fremhever at det er viktig for Statkraft å ha et nasjonalt kompetansesenter hvor kraftprodusenter, leverandørindustri og forskningsmiljøer i fellesskap utvikler nye løsninger og roller for vannkraften i fremtidens energisystem. Kombinasjonen av sterke og tverrfaglige kompetansemiljøer, tilgjengelig laboratorieinfrastruktur og erfarne industriaktører gir en unik plattform for å utvikle og posisjonere norsk vannkraft. Vannkraft fra Norge er en lønnsom og klimavennlig ressurs i et europeisk energisystem med større innslag av uregulerbar fornybar kraft. Forskningssenteret vil også bidra til at rekruttering til bransjen sikres gjennom attraktive og forskningsbaserte utdanningstilbud.

- Dette senteret vil bidra til at vannkraftbransjens forskningsbehov målrettes og styrkes gjennom tildeling av offentlige midler i tillegg til bransjens egen finansiering. Det er viktig både for Statkraft og Norge i tider med lave kraftpriser og økt fokus på lønnsomhet, sier Hanne Bjørk i Statkraft.

Samtidig ble det innvilget finansiering til flere tilsvarende forskningssentre.

- Dette er en viktig nasjonal satsing på videre utvikling av fornybarnæringen i Norge, i tråd med Energimeldingen og Mission Innovation, avslutter Bjørk.