Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Bygger Europas største vindkraftprosjekt i Midt-Norge

23 feb., 2016

(Oslo, 23. februar 2016) Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Omlag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1000 MW. Anleggsarbeidene starter i andre kvartal 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020.

Vindparkene bygges på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa. Med sine 1000 MW er prosjektets omfang større enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag. Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året.

Fosen Vind DA, som er et joint venture-selskap, skal eie vindparkene. Statkraft vil eie 52,1 prosent av selskapet og ha ansvaret for utbyggingen av vindparkene. TrønderEnergis eierandel er 7,9 prosent. Nordic Wind Power DA, et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW, har kjøpt de resterende 40,0 prosentene av selskapet av Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).

Fosen Vind-utbyggingen inkluderer vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden (ca. 750 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca. 250 MW). Sammenlignet med det opprinnelige Fosen- Snillfjord-prosjektet har kraftproduksjonen økt mens kostnaden har gått ned. Det opprinnelige prosjektet ble skrinlagt sist sommer grunnet manglende lønnsomhet. Kraftselskapene og Statnett kunngjorde senere en ny utredning av prosjektet basert på nye forutsetninger, blant annet adgang til å bygge en større andel av prosjektet nord for Trondheimsfjorden, der vindressursen er større og gir forbedret lønnsomhet.

- Dette er en viktig dag for Statkraft og for Norge.  Sammen med våre partnere har vi investert i det største prosjektet innen fornybar energi i Norge på mange år. Med dette prosjektet blir Statkraft en av de ledende aktørene innen vindkraft på land, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.

- Nordic Wind Power DA er svært tilfreds med å investere i Fosen Vind DA sammen med to sterke, lokale partnere og med å bidra til utbyggingen av fornybar kraft i Norge, sier Dominik Bollier, Managing Partner i Credit Suisse Energy Infrastructure Partners. Han legger til:- Konsortiet bidrar inn i prosjektet med både bransjekompetanse og kapital, og vil være en solid og langsiktig partner i prosjektet.

Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi kommenterer: - Fosen Vind representerer et spennende nytt kapittel innen fornybar energi i Norge. I en viktig omstillingstid gir TrønderEnergi og våre partnere verdiskaping og arbeidsplasser til hele Trøndelag.

De første vindmøllene vil bli levert og montert i 2018. Prosjektet omfatter 278 vindturbiner, hver med en effekt på 3,6 MW (Vestas V117-3.45 MW og V112-3.45 MW, begge oppgradert til 3,6 MW).

Pressekonferanse

Det vil bli holdt en pressekonferanse på Clarion Hotel & Congress Trondheim i dag 23. februar klokken 10.30 hvor partnerne vil presentere prosjektet og svare på spørsmål.

Adresse: Brattørkaia 1, 7010 Trondheim

Pressekonferansen kan også følges på https://livestream.com/accounts/4172561/events/4844982

For mer informasjon, vennligst kontakt: Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, Statkraft, tel +47 90 18 63 10, knut.fjerdingstad@statkraft.com Head of Investor Relations Thomas Geiran, Statkraft, tel +47 905 79 979, thomas.geiran@statkraft.com Kommunikasjonssjef Torbjørn Steen, Statkraft, tel +47 911 66 888, ts@statkraft.com Kommunikasjonsansvarlig Ragnar Sagdahl, TrønderEnergi, +47 934 23 474 Media Relations Credit Suisse AG, tel +41 844 33 88 44, media.relations@credit-suisse.com Media Relations BKW AG, tel +41 58 477 51 07, media@bkw.ch 

Fakta: En årlig kraftproduksjon på 3,4 TWh tilsvarer strømforbruket til: omkring 170 000 norske husholdninger (gjennomsnittlig årlig forbruk: 20 000 kWh) eller omkring 750 000 sveitsiske eller britiske husholdninger (gjennomsnittlig årlig forbruk: 4 500 kWh)  

Om eierne:

Nordic Wind Power DA

Det europeiske investeringskonsortiet Nordic Wind Power DA ble etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (CSEIP). CSEIP er en finansiell investor spesialisert på investeringer innen energisektoren. Konsortiet støttes av BKW AG, en stor, sveitsisk kraftprodusent, som den industrielle partneren samt de langsiktige, institusjonelle investorene; Talanx, et av Europas største forsikringskonsern, og de finske og tyske pensjonsfondene ELO, VWDA og WPV. Juridiske rådgivere for konsortiet har vært advokatfirmaet DLA Piper.

Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land.

TrønderEnergi

TrønderEnergi er et regionalt kraftselskap eid av 24 kommuner i Trøndelag, NEAS og KLP. Selskapet eier og drifter flere vannkraftverk, og har vært en pioner innen vindkraft siden 1980-tallet.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12