Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Utsetter planene om fornying av Smøla vindpark

08 mai, 2015

Statkraft har etter grundige analyser besluttet å utsette planene om fornying av Smøla vindpark til anleggets konsesjonstid utløper i 2025. Planene om å fornye vindparken innenfor el-sertifikatordningen som utløper i 2020, skrinlegges.

Statkraft har siden høsten 2013 vurdert fornying av Smøla vindpark innenfor el-sertifikatordningen som utløper i 2020.

Høsten 2014 presenterte Statkraft de mulige planene for Smøla kommune og grunneierne i vindparken. I tillegg ble det arrangert et åpent folkemøte. Statkraft formidlet i disse møtene at en konsesjonssøknad for en mulig fornying av vindparken innen 2020 kunne bli sendt til NVE i løpet av våren 2015 – dersom analysene viste bedre lønnsomhet ved å fornye i de nærmeste årene fremfor å vente til anleggets tekniske levetid utløper rundt 2025.

De grundige tekniske og miljømessige vurderingene som er gjort, viser at en fremtidig fornying vil være et godt prosjekt. De økonomiske beregningene viser derimot at det ikke er lønnsomt å fornye Smøla vindpark før konsesjonen og anleggets tekniske levetid utløper.

Planene om å fornye vindparken innenfor el-sertifikatordningen skrinlegges dermed, og en søknad til NVE om forlengelse av konsesjonen vil derfor utsettes til nærmere 2025.