Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

The power of tomorrow

09 okt., 2015

I forbindelse med Statkrafts 120-års markering i London var Hennes Majestet Dronning Sonja til stede som gjest på seminaret "The power of tomorrow". Dronningen delte også ut det første Kjell Nupen Memorial Grant, et kunststipend innen grafisk kunst, på vegne av stiftelsen The Queen Sonja Print Award.

Statkraft har også tidligere samarbeidet med Dronningen om kunst i utlandet, i forbindelse med Edvard Munchs 150-års jubileum. Den 8. oktober var anledningen Statkrafts 120-år jubileum, og jubileet støttet stiftelsen The Queen Sonja Print Award ved å arrangere prisutdelingen som en del av Statkrafts program for eksterne og interne gjester i London.

For Statkraft og stiftelsen The Queen Sonja Print Award var det et heldig sammentreff at det første Kjell Nupen Memorial Grant og Statkrafts jubileumsmarkering lot seg kombinere. Stiftelsen ønsket å presentere sin kunst og sitt arbeid for et internasjonalt publikum og valgte å gjøre dette i London.

For Statkraft er Storbritannia et svært viktig marked og et naturlig sted å ha en jubileumsmarkering. En stor del av Statkrafts investeringer de neste årene skjer nettopp i Storbritannia. Særlig innenfor havvindprosjekter utenfor den britiske østkysten, men også på land og innen vannkraft og kraftsalg.

Den første mottakeren av stipendet var den danske billedkunstneren Adam Saks (f. 1974). Prisen ble overlevert av Hennes Majestet Dronning Sonja ved Royal Institute of British Architects (RIBA). Ifølge statuttene deles prisen ut hvert annet år til minne om kunstneren Kjell Nupen og skal gå til yngre og lovende grafikere. Kunstverk av stiftelsens grunnleggere, Dronning Sonja, Kjell Nupen og Ørnulf Oppdal, ble stilt ut sammen med arbeider av prisvinneren Adam Saks i forbindelse med prisutdelingen.