Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Kjøpet av Desenvix-aksjer gjennomført

13 jul., 2015

(Oslo/Florianopolis, 13 Juli 2015) Statkraft har idag gjennomført det planlagte oppkjøpet av Jackson Groups aksjer i Desenvix, som eier, drifter og vedlikeholder vannkraftverk og vindparker i Brasil.

Gjennom denne transaksjonen blir Statkraft majoritetseier i selskapet med en eierandel på 81,31 prosent. FUNCEF, pensjonsfondet tilhørende den brasilianske banken Caixa, beholder sine 18,69 prosent eierandel. Det nye selskapet skal hete Statkraft Energias Renováveis SA. Statkraft  hovedkontor i Brasil forblir i Florianópolis, i delstaten Santa Catarina.

Etter oppkjøpet består Statkrafts portefølje av eierandeler i ti vannkraftverk, to vindparker og en portefølje av små-skala vannkraftprosjekter. Selskapet vil også fortsatt drive det heleide datterselskapet Enex, som drifter og vedlikeholder mer enn 90 kraftverk i Brasil.

Da konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen kunngjorde kjøpsavtalen i februar la han vekt på at Statkraft helt siden kjøpet av Desenvix-aksjer i 2012 har forsøkt å øke sin eierandel i selskapet. Kombinasjonen av Desenvix’ erfaring fra det brasilianske markedet og Statkraft’s kjernekompetanse innen kraftproduksjon og markedsoperasjoner vil utgjøre en kraftfull plattform for videre vekst i Brasil.