Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Christian Rynning-Tønnesen til internasjonal klimakommisjon

30 apr., 2015

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen blir nytt medlem i en internasjonal klimakommisjon som skal fremme politisk handling som forener klima og økonomi.

Rynning-Tønnesen er personlig invitert til å delta i The Global Commission on the Economy and Climate. Kommisjonens 28 medlemmer består av tidligere statsministre, finansministre og ledere innen økonomi og finans. Gruppen ledes av tidligere president i Mexico, Felipe Calderón. NHO-president Kristin Skogen Lund er eneste medlem fra Norge.

- Jeg er stolt over å bli invitert inn i kommisjonen og har stor tro på arbeidet kommisjonen gjør. Klimaendringer er en utfordring som engasjerer meg både som person og som næringslivsleder. Jeg er opptatt av å vise at en grønn omstilling av samfunnet faktisk er lønnsom, sier Rynning-Tønnesen.

I september 2014 la kommisjonen frem rapporten The New Climate Economy som viste at det ikke er noen motsetning mellom klimahensyn og økonomisk vekst. Rapportens budskap er at teknologisk innovasjon og investeringer i effektive lavutslippsløsninger som fornybar energi, kan skape nye muligheter for bedre vekst, flere arbeidsplasser, økt selskapsfortjeneste og økonomisk utvikling.

Som konsernsjef i Statkraft har Rynning-Tønnesen hatt et utstrakt engasjement i klima- og energispørsmål, blant annet gjennom World Economic Forum. Han har arrangert det internasjonale symposiet Climate Roundtable med deltagere fra akademia, miljøorganisasjoner og næringsliv. Statkraft har også samarbeid med akademiske institusjoner som CICERO og har startet et forskningsprogram med egne klimaeksperter som blant annet har bakgrunn fra FNs klimapanel.