Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Når flo og fjære styrer jobben

20 mai, 2014

Høyvann og lavvann, vær og vind bestemmer arbeidsdagen til Mark Williamson, marine coordinator ved havvindparken Sheringham Shoal.

- Alle dager er forskjellige, og det er noe av det som er med på å gjøre jobben spennende, sier Mark Williamson.

Statkraft overtok operatøransvaret for kraftverket med de mektige vindmøllene ute i Nordsjøen ved årsskiftet. Vindparken styres og administreres fra en nybygd operasjonsbase rett utenfor Wells-next-the-sea, en liten kystlandsby i North Norfolk.

Mark Williamson er en av fire koordinatorer som jobber på skift med å organisere båttrafikken mellom havnen i Wells og vindparken som ligger cirka 20 kilometer utenfor kysten. Båtene frakter mannskaper og utstyr ut for reparasjoner, vedlikehold og drift av turbinene.

For selv om vinden er gratis, koster det både tid og penger å holde de 88 vindmøllene i gang så mange timer, dager og uker i året som mulig. Med alle turbinene i drift kan vindparken levere fornybar energi til mer enn 220 000 britiske husstander.

Hvor høyt går bølgene?

Store skjermer viser live-bilder fra vindparken. Grafer over bølgehøyde, vindhastigheter, temperatur og sikt for flere dager framover dominerer kontrollrommet der Mark sitter.

På bakgrunn av informasjonen avgjør Mark og kollegaene om det er trygt for båter og mannskap å dra ut til vindparken. Er sikten god nok? Hvor høyt går bølgene? Hvor kraftig er vinden? Og hvordan vil været endre seg i løpet av dagen?

- Det er mye som skal klaffe, sier Mark.

- Så langt i vinter har vi kommet oss ut omlag 10 av 30 dager.

Det som kompliserer båttrafikken ytterligere, er forholdene langs kysten, med lange sandgrunner og flere meters forskjell mellom flo og fjære.

Sikkerhet kommer først

Det er bygget en egen havn for fartøyene som seiler ut til Sheringham Shoal, og båtene må ut gjennom en lang kanal som bare er dyp nok når det er høyvann. Det betyr at båtene bare kan seile ut eller inn hver tolvte time, og til ulike tider hver dag.

- Båtene er utstyrt for å kunne koble seg til vindmølletårnene slik at mannskapet kan klatre over og utføre sine arbeidsoppgaver, forklarer han.

- Men for at de skal kunne koble seg på og komme trygt over kan det ikke være mer enn to meter høye bølger. Vi tar ingen sjanser. Sikkerheten for mannskapet kommer alltid først.