Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Konsesjon til strømkabler til Tyskland og Storbritannia

13 okt., 2014

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Statnett konsesjon til to nye utenlandsforbindelser for kraft, en til Tyskland og en til Storbritannia. Til sammen vil dette øke Norges kapasitet for kraftutveksling med utlandet med nesten 50 prosent.

Statnett planlegger at kabelen til Tyskland skal settes i drift i 2018, mens kabelen til Storbritannia etter planen vil være ferdig i 2020.

- Statkraft er glad for at Statnett har fått konsesjon for å bygge to nye kabelforbindelser mellom Norge og henholdsvis Tyskland og Storbritannia, sier kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland. Forbindelsene vil bidra til mer fornybar kraftutveksling, reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet. I tillegg vil det bidra til betydelig verdiskaping.

Se hele meldingen fra Olje- og energidepartementet:

Pressemelding