Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Elektrisitetens nye gullalder

22 aug., 2014

Utenriksminister Børge Brende, klimadiplomat John Ashton og konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen snakket om klima, olje, fornybar energi og forretningsutvikling under Statkraftkonferansen torsdag.

Omtrent 150 inviterte gjester var samlet i auditoriet på Statkrafts hovedkontor på Lilleaker i Oslo 21. august.

Britiske John Ashton er gründer av tenketanken E3G, har vært Storbritannias spesialutsending for klima og jobbet en årrekke i utenrikstjenesten. 

- I dag står vi på terskelen til en ny gullalder for elektrisitet, sa Ashton da han gjestet Statkraftkonferansen. 

- Men denne gangen deler stien seg i to retninger. Hvis vi følger den første stien, går vi for full elektrifisering av all transport og oppvarming. Det innebærer fullt ut å fjerne CO-utslipp fra elektrisitet, i stor grad ved bruk av fornybare energikilder. Å følge stien i den andre retningen innebærer at vi ikke endrer noe, sa Ashton. 

Ingen hindringer

Ifølge briten er det i dag ingen uoverstigelige hindringer på den første stien. Vi har kunnskap, teknologi og rikdom til å følge den hele veien til målet. 

- Det selskapet dere bygger her i Statkraft, går langs den første stien. Konsernsjefen flagget side da han lovet at alle nye investeringer vil være i fornybar energi. 

I sin tale gjorde Ashton det klart at verden må ta et aktivt valg for å bekjempe klimaendringer og dreie energibruken i en miljøvennlig retning.

Tre megatrender gir muligheter

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen gikk på scenen med et krystallklart budskap: Verden trenger en massiv omlegging fra fossil til fornybar kraftproduksjon, og dette representerer store muligheter for Statkraft og Norge. Han trakk frem tre globale trender som vil påvirke Statkrafts markeder:

  1. Kraftig befolkningsvekst
  2. Eskalerende klimaendringer
  3. Rask teknologiutvikling

Konsernsjefen pekte fremover i tid: Ifølge ferske prognoser fra Bloomberg New Energy Finance vil 50 prosent av verdens produksjonskapasitet være fornybar energi i 2030. 

- Befolkningsvekst er hoveddriveren. Verdens befolkning vil tredobles i løpet av min levetid, fortalte Rynning-Tønnesen. 

Samtidig blir trusselen fra globale klimaendringer mer tydelig. Med en video viste Rynning-Tønnesen hvordan utslipp av CO2 er mangedoblet siden starten på den industrielle revolusjon. 

Sol og vind vokser raskt 

Den tredje megatrenden er en overraskende hurtig utvikling av teknologi og markeder for ny fornybar energi. Kostnadene for solkraft og vindkraft har falt dramatisk på veldig kort tid. 

- Og utviklingen vil fortsette. Nå kan det se ut som om reduksjonen flater ut, men i realiteten snakker vi om nesten 40 prosent ytterligere prisreduksjon på solkraft frem mot 2030. Fornybar energi vil vokse selv uten subsidier, sa konsernsjefen. 

Han la vekt på at subsidiene har vært nødvendige for innovasjonen og for at teknologien skal bli konkurransedyktig. Dessuten er det nødvendig med subsidier om verden skal nå togradersmålet.

Energi for utvikling 

Utenriksminister Børge Brende sto også på scenen under Statkraftkonferansen. Han innledet om globalisering. 

- Hvorfor påvirkes vi mer av det som skjer utenfor Norges grenser i dag enn det vi gjorde før? Det er fordi alle land utnytter sine komparative fortrinn. Verdien av global handel har økt med en faktor på åtte siden 1970, sa Brende og minnet om at norsk næringsliv er ansvarlig for 250.000 arbeidsplasser i utlandet. 

Brende var tydelig på at regjeringen skal fortsette å støtte norsk næringslivs vekst i utlandet. Effekten av handel kan ofte være større enn effekten av tradisjonell bistand. 

- Uten energi, ingen utvikling, sa Brende.