Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft avslutter satsing på saltkraft

20 des., 2013

Statkraft har i et drøyt tiår arbeidet med utvikling av saltkraft. Ambisjonene har vært å utvikle en konkurransedyktig, ny teknologi for produksjon av fornybar energi innen 2020. Nå avvikler Statkraft sin satsing, og overlater teknologiutviklingen til andre aktører på verdensmarkedet.

Statkraft avslutter sin satsing på utvikling av saltkraft. Med dagens markedsutsikter erkjenner selskapet at man ikke vil ha utviklet teknologien tilstrekkelig til å bli konkurransedyktig innen overskuelig framtid.

- Vår hovedutfordring har vært å få teknologien så effektiv at kostnadene for energiproduksjon blir på nivå med konkurrerende teknologier. Med dagens markedsforhold ser vi ikke at Statkraft vil få dette til innen uoverskuelig fremtid. Det er andre teknologier som har utviklet seg enormt de siste årene, og disse er mer konkurransedyktige og aktuelle for Statkraft å investere i på sikt, sier avdelingsleder Stein Erik Skilhagen i Statkraft.

- Vi har bevist at teknologien fungerer, og har gjort store framskritt mens vi har arbeidet med dette. Teknologien har også andre anvendelsesområder, blant annet i forbindelse med drikkevannsproduksjon. Nå overlater vi til andre aktører å modne teknologien videre. Flere uavhengige miljøer rundt om i verden jobber aktivt med dette allerede, legger Skilhagen til.

Statkraft har arbeidet med saltkraft i mer enn et tiår. Ideen om å utnytte det osmotiske trykket som oppstår når saltvann og ferskmann møtes, ble unnfanget på 70-tallet av en amerikansk forsker. Først et kvart århundre etter var markedsforholdene slik at flere uavhengige miljøer tok opp tråden og satt i gang videre teknologiutvikling.

Statkraft ble tidlig ledende på området, og selskapets satsing ble intensivert i 2009 da selskapet åpnet et prototypeanlegg for saltkraft på Tofte utenfor Hurum. Der er prosesser, membraner og andre elementer blitt prøvd ut og testet. Neste skritt i utviklingen av saltkraft ville vært å etablere et større pilotanlegg, og Statkraft har tidligere fått konsesjon for bygging og drift av et slikt på Sunndalsøra.