Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkrafts klimapanel

28 aug., 2013

For å møte klimautfordringene har Statkraft etablert et eget Climate Adaptation Panel.

Statkrafts aktiviteter har et meget langsiktig perspektiv. Derfor vil klimaendringene kunne påvirke både drift og forretningsmuligheter. Blant annet vil klimaet påvirke energikildene gjennom endringer i nedbør, avrenning og vind. I tillegg vil Statkraft kunne påvirkes ved endringer i politiske rammeverk.

For å møte utfordringene som klimaendringene medfører, etablerte Statkraft i 2012 Climate Adaptation Panel (CAP). CAP er en tverrfaglig gruppe som har som formål å sikre en konsistent forståelse av klimaendringene og hvordan disse vil kunne påvirke Statkrafts virksomhet.

- Vi har blant annet gjort vurderinger for utslippsscenarier og bidratt med vurderinger knyttet til land som forventes å bli tørrere, sier Tormod Schei som leder det interne panelet.

Schei har også vært bidragsyter til FNs klimapanel og var koordinerende ledende forfatter for et kapittel i spesialrapporten om fornybar energi.

Statkrafts klimapanel skal blant annet gjøre vurderinger av globale utslippsscenarier, som deretter legges til grunn for Statkrafts planlegging og drift. Gruppen skal også undersøke hvordan globale klimamodeller kan brytes ned på regioner og lokale geografier, og påvirke både vann- og vindkraftproduksjon. FNs klimapanels gjennomgang av det vitenskapelige grunnlaget står sentralt i dette arbeidet.

- Noen steder vil klimaendringene føre til mer vann, andre steder til mindre. Statkraft bidrar til å dempe effektene av klimaendringer ved å bruke egne installasjoner, der dette er mulig og hensiktsmessig, for eksempel for flomkontroll. I tørre land kan installasjonene brukes til irrigasjon og vannforsyning, forklarer Schei.

Se også: fornybarfremtid.statkraft.no