Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft overtar driften av Kjøllefjord vindpark

13 jan., 2012

Tirsdag 10. januar overtok Statkraft region Midt-Norge den operative driften av Kjøllefjord vindpark i Lebesby kommune i Finnmark. Fra åpningen av vindparken høsten 2006 er det Siemens Wind Power som har hatt ansvaret for driften, men nå er det Statkraft selv som overtar.

- Nå overtar regionsentralen i region Midt-Norge i Luster i Sogn den operative styringen og overvåkingen av kraftproduksjonen i vindparken vår i Kjøllefjord, på lik linje med styringen av våre øvrige vindparker på Smøla og Hitra, og på lik linje med styringen av alle våre vannkraftanlegg i regionen. Samtidig styrker vi bemanningen i Kjøllefjord vindpark og har nå i januar ansatt en ny person ved anlegget. Det er nå totalt tre personer som tar seg av det daglige arbeidet med drift og vedlikehold av Kjøllefjord vindpark, sier kraftverkssjef Arild Soleim.

Ble satt i drift i 2006

Kjøllefjord vindpark har en samlet installert effekt på 39,1 MW og består av 17 vindturbiner. Vindparkens årlige strømproduksjon ligger på ca 150 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til ca 7 500 norske husstander. Utbyggingskostnaden var i sin tid litt over 400 millioner kroner og vindparken ble satt i drift høsten 2006. Det ble gitt 83 millioner kroner i støtte fra Enova til dette prosjektet.

Flere vindparker

Kjøllefjord vindpark er Statkrafts fjerde store vindkraftutbygging i Norge. Det første prosjektet var Smøla I med en installert effekt på 40 MW), som ble åpnet høsten 2002. Deretter kom Hitra vindpark (55 MW), som ble åpnet i oktober 2004, før byggetrinn II på Smøla kom i drift høsten 2005. Statkrafts vindparker i Norge produserer ca 750 GWh hvert år, det tilsvarer strømforbruket til 37 500 husstander. Statkraft har en rekke vindkraftprosjekter under utvikling på land i Norge og Sverige. I Storbritannia er det aktuelle prosjekter både på land og til havs, der Sheringham Shoal vindpark, utenfor kysten av Norfolk, er under bygging.