Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Konsesjon til Kvinesheia vindpark

13 jan., 2012

Statkraft Agder Energi Vind (SAE Vind) fikk 26. april konsesjon til å bygge og drive Kvinesheia vindpark i Kvinesdal og Lyngdal kommuner i Vest-Agder.

- Vi er svært tilfreds med at NVE har gitt konsesjon til Kvinesheia vindpark, og ser frem til å bearbeide prosjektet videre fram mot en realisering, sier administrerende direktør Anders Gaudestad i SAE Vind og fortsetter:

- Kvinesheia vindpark vil bidra til å oppfylle Norges forpliktelser knyttet til EUs fornybardirektiv, Agderfylkenes mål om å produsere 2,0 TWh mer fornybar energi innen 2020 og Listerregionens mål om å kunne bidra med 0,9 TWh av dette. Vindkraftverket vil også kunne medføre positive økonomiske virkninger for Kvinesdal og Listerregionen.

Styrker kraftbalansen

- NVE har lagt vekt på at det er gode vindforhold i planområdet, og at vindkraftverket vil være konkurransedyktig i elsertifikatmarkedet. Vindkraftverket vil være et viktig bidrag for å innfri nasjonale mål for fornybar kraftproduksjon. Tiltaket vil medføre betydelige økonomiske virkninger for Kvinesdal kommunene, både i anleggs- og driftsfasen, sier NVE i en pressemelding.

Kvinesheia vindpark vil ha plass til mellom 20 og 26 vindmøller og en installert effekt på 60 MW. Hvor mange turbiner som eventuelt blir bygget, er det for tidlig å si noe om. Det avhenger blant annet av hvilke turbiner som blir valgt. I gjennomsnitt vil vindparken kunne produsere 170 GWh, som tilsvarer strømforbruket til rundt 9500 husstander. Total investering forventes å komme opp i 800 millioner kroner.

- Når Kvinesheia vindpark kan stå ferdig, er foreløpig for tidlig å si noe om. Både vi og de som er berørt av prosjektet må få anledning til å sette seg inn i konsesonvilkårene fra NVE før vi tar stilling til videre fremdrift, sier Gaudestad.

SAE Vind har fire vindkraftkonsesjoner fra før, tre i Sør-Trøndelag og en i Rogaland. Disse er til sluttbehandling i Olje- og energidepartementet og dermed ikke endelige ennå. I tillegg har SAE vind søkt konsesjon for ytterligere ni vindparker.

Kvinesheia vindpark