Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft Varme og Nordkraft har fått konsesjon

13 jan., 2011

Statkraft Varme har nylig fått konsesjon for bygging av fjernvarme i Narvik. Statkraft Varme og Nordkraft inngikk tidligere i sommer en avtale om et felles selskap som skal bygge, drifte og eie et fjernvarmeanlegg i Narvik.

Konsesjonen gjelder for etablering av fjernvarmeanlegg basert på skogsvirke som flis til oppvarming og vil gi et nytt miljøvennlig energitilbud til bebyggelsen i Narvik sentrum.

”Vi er svært tilfreds med at konsesjonen nå er kommet og detaljplanleggingen av anlegget kan dermed starte” sier konsernsjef Klaus Hvassing i Nordkraft AS.

Fjernvarmeanlegget vil bestå av en varmesentral og om lag 9 km med fjernvarmenett for å distribuere varmen til abonnentene i Narvik. Endelig plassering av varmesentral og  fjernvarmeledningene vil komme  som et resultat av den planleggingen som nå starter. De mest aktuelle kundegruppene er næringsliv, offentlige institusjoner og større boligblokker i området. Eneboliger vil bare unntaksvis være aktuelle for tilkobling.

Planleggingen vil også danne grunnlag for investeringsbeslutningen Statkraft Varme og Nordkraft må ta før anleggsarbeidene kan starte. Beslutningen ventes å bli tatt innen sommeren 2012. Dersom det fattes en positiv investeringsbeslutning, vil det legges stor vekt på å få til en bred og og aktiv dialog om prosjektet og utbyggingen, til både offentlige aktører, mulige lokale leverandører, potensielle kunder og naboer som vil bli berørt.

Statkraft Varme og Nordkraft planlegger sammen å bygge, drive og eie fjernvarmeanlegget.Det blir etablert et felles selskap mellom partene hvor Statkraft Varme skal ha en eierandel på minimum 66 prosent og Nordkraft på inntil 34 prosent. Kontorsted er Narvik.