Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft satser på fjernvarme

13 jan., 2011

Med nytt navn og ny struktur er det fullt trøkk på fjernvarmesatsingen i Statkraft. i Harstad,bygges det, i Ås går spaden snart i jorden og i en rekke andre norske kommuner planlegges det nye anlegg.

1. mars ble all fjernvarmesatsing som er 100 prosent eid av Statkraft samlet under navnet Statkraft Varme.

– Selv om vi lenge har vært en del av Statkraft, bidrar det nye navnet til at vi blir fullt ut integrert i konsernet. I tillegg er Statkraft en sterk merkevare som gir oss god drahjelp i dialogen med både eksisterende og potensielle samarbeidspartnere, sier direktør Bjørn Hølaas i Statkraft.

Universitetsleverandør

Statkraft Varme jobber med prosjekter som mest sannsynlig vil føre tilinvesteringsbeslutninger, blant annet i Finnmark, Narvik og Bodø, i tillegg til en rekke andre prosjekter.

– I Ås vant vi nylig en anbudskonkurranse for et fjernvarmeanlegg som årlig skal levere 45 GWh, blant annet til Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås. Vi har søkt om konsesjon og håper å være i gang i løpet av 2011. I Harstad er konsesjonen gitt og byggingen har startet. Anlegget vil etter 1. byggetrinn kunne levere opp mot 50 GWh per år, og planen er å utvide produksjonen til 80 GWh innen 2022, sier Hølaas.

Svensknorsk styrke

Statkraft Varme har kanskje landets fremste kompetansemiljø for fjernvarme. I Norge har vi en betydelig kunnskap om avfallsforbrenning, mens våre kollegaer i Sverige er blant de aller fremste i bransjen med kunnskap om biobrensel.

– Vi er opptatt av alltid å bruke den beste kompetansen på tvers av organisasjonen. For eksempel er det svensk prosjektledelse på anlegget som skal bygges i Ås, der biobrensel er hovedenergikilden, sier Bjørn Hølaas.