Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Rettigheter til Bardufoss kraftverk avklart

13 jan., 2011

Dommen i striden rundt rettighetene til Bardufoss kraftverk er nå klar. Retten slår fast at leieavtalen har utløpt og at Statkraft har rett til å innløse kraftverket.

Troms Kraft leier fallrettighetene i Bardufoss til priser og vilkår fastlagt i en avtale som ble inngått mellom staten og Bardufoss Kraftlag i 1950. Denne leieavtalen utløp 1. mai 2010. Statkraft og Troms Kraft har ikke blitt enige om en videre leieavtale, og har hatt forskjellig forståelse av hvilke rettigheter hver av dem har etter avtalens utløp. For å få avklart disse rettighetene startet Statkraft en rettslig prosess i februar 2010.

Voldgiftsdommen er nå klar. Her slås det både fast at leieavtalen har utløpt og at Statkraft har rett til å gjennomføre innløsning av Bardufoss kraftverk.

- Vi er tilfreds med rettens konklusjoner. Det var nødvendig med rettslig avklaring fordi partene var fundamentalt uenige, sier konserndirektør Asbjørn Grundt.

Dommen får ingen umiddelbar konsekvens for driften av kraftverket, ettersom partene har avtalt at Troms Kraft skal drive verket inntil innløsningssum er avklart og Statkraft har de nødvendige tillatelsene til å drive kraftverket.