Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Feilfrie vindmøller på Smøla

02 des., 2011

Syv vindmøller med feilfrie tårn settes nå i drift igjen i Smøla vindpark. De 20 vindmøllene fra byggetrinn 1 i Smøla vindpark ble tatt ut av drift i oktober da en sprekk ble oppdaget i et av tårnene. Etter grundige undersøkelser er syv vindturbiner funnet feilfrie og satt i drift igjen 1. desember.

Om lag en fjerdedel av de 20 tårnene har så store skader at de må repareres før de kan settes i drift. De øvrige tårnene undersøkes løpende og flere møller vil bli satt i drift dersom de blir funnet å være uten skader. Tårnene på vindmøller som settes i drift overvåkes spesielt fremover.

I oktober ble det oppdaget en sprekk i tårnet på en vindturbin i den eldste delen av vindparken. Skaden var så alvorlig at tårnet måtte sikres mot havari. Hele vindparken ble derfor rutinemessig stengt for allmenn ferdsel, og de 20 vindmøllene i byggetrinn 1 ble tatt ut av drift. Vindparken ble åpnet for ferdsel etter tre uker da faren for havari var avverget. Ingen av vindmøllene er satt i drift igjen før nå.

Statkraft har avdekket skader på flere tårn i denne delen av anlegget. Tårnene må repareres, men det er fortsatt for tidlig å konkludere med hvordan. Statkraft utreder fortsatt årsaken til skadene, og arbeidet ventes å ta noe tid.

De øvrige 48 vindmøllene fra byggetrinn 2 er i normal drift. Byggetrinn 1 ble ferdigstilt i september 2002, mens byggetrinn 2 ble satt i drift i 2005.