Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Usikre isforhold på regulerte vann

17 feb., 2010

Regulering av vannmagasiner og vassdrag påvirker isforholdene. På regulerte vann er isen stedvis dårligere enn ellers på grunn av tapping til våre kraftverk. Vi ber publikum være varsomme ved ferdsel i områder der vannene er regulert til vannkraftproduksjon.

På regulerte vann er isen stedvis dårligere enn på andre vann. Dette gjelder spesielt områder omkring inntak og utløp av tunneler. Isen svekkes og blir utrygg i langt større områder i sund og elveos på grunn av økt strømhastighet. Langs strendene på nedtappede vann kan isen ha store sprekker, særlig på bratte partier.

NVE har i samarbeid med regulantene i Norge samlet kunnskap om de farligste områdene på grunn av reguleringer i et atlas som du finner på NVEs nettsider.

Spesielle fareområder kan være markert med tausperringer eller kjegler. Vi ber publikum om å respektere disse.
Hvis du har spørsmål om et spesifikt område kan du kontakte iskontoret hos NVE.