Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Småkraftverk kan forsyne 115 000 husstander med strøm

13 jan., 2010

(Bergen, 29. april 2010) Småkraft AS har signert avtale om å utvikle småkraftverk nummer 200 i Norge. Dersom alle prosjektene blir realisert, vil de kunne produsere 2,3 terawattimer med miljøvennlig strøm årlig – tilsvarende behovet til 115 000 norske husholdninger.

– Småkraftverk kan gi grunneiere og lokalsamfunn betydelige inntekter, samtidig som det gir et vesentlig bidrag til klimavennlig kraftproduksjon i Norge, sier administrerende direktør Rein Husebø i Småkraft AS.

Nylig signerte han grunneieravtale nummer 200 som gjelder utvikling av Sulelva småkraftverk i Masfjorden i Hordaland. Kraftverket kan gi en årlig produksjon på 11 GWh.

Småkraft har allerede 22 kraftverk i drift, mens ytterligere 16 har fått konsesjon og er under bygging eller planlegging. Totalt har selskapet signert avtaler med 700 grunneiere i 84 kommuner over hele landet. Målet er en produksjon på 2,5 terawattimer i 2020 – tilsvarende fire Alta-kraftverk – men da må særlig to hindringer ryddes av veien.

For det første må nettkapasitet bygges ut flere steder i landet. Bygging av småkraftverk er nå stoppet helt opp i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre fordi ny sentralnettslinje fra Fardal til Ørskog ikke blir vedtatt. Vi trenger politisk handlekraft for å løse den fastlåste situasjonen.

For det andre må tiden for konsesjonsbehandling kortes ned. Byråkratiet rundt småkraftutbygging øker hele tiden, og fylkesvise planer for småkraftverk blir et stort hinder. Den tverrpolitiske viljen til å bygge ut småkraft bremses opp av et stadig tyngre byråkrati.

– Norge har behov for å styrke kraftproduksjonen flere steder i landet, noe vi også kommer til å bli pålagt som del av EUs fornybardirektiv for å møte klimaproblemene. Små samfunnsmessige kostnader kan utløse et stort småkraftpotensial. Vi er klar til å bygge ut mye kraft på kort tid, og dette vil også gi sårt tiltrengte oppdrag til lokale entreprenører, konstaterer Rein Husebø.

Småkraft AS er et kraftselskap som ble etablert i 2002. Selskapet samarbeider med fallrettshavere over hele landet for å utvikle gode kraftprosjekter som kan bidra til klimavennlig energi, næringsinntekter og optimisme i mange lokalsamfunn. Småkraft har 19 ansatte og kontor i Bergen. Selskapet eies av Skagerak Energi, Agder Energi, BKK og Statkraft.