Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Ja til vindkraft på Fosen

08 jun., 2010

SAE Vind fikk mandag konsesjon til å bygge vindparker på Kvenndalsfjellet og Storheia på Fosen i Sør-Trøndelag. - Dette gleder oss. Midt-Norge er et av våre viktigste satsingsområder for å bygge ut vindparker på land i Norge. Disse vindparkene kan bidra til mer klimavennlig energi, økt verdiskaping og flere arbeidsplasser lokalt og regionalt, sier administrerende direktør Anders Gaudestad.

Norges vassdrags- og energidirektorat ga i dag SAE Vind konsesjoner til å bygge ut til sammen 320 MW på Kvenndalsfjellet og Storheia i Åfjord og Bjugn kommuner på Fosen i Sør-Trøndelag. Strømproduksjonen i disse vindparkene vil kunne dekke elforbruket i ca 45 000 hustander. Konsesjonene har blitt redusert med ca 20 prosent fra det SAE Vind søkte om i sin tid, men Storheia forblir likevel et av SAE Vinds største vindkraftprosjekt. SAE Vind er Norges ledende selskap innen landbasert vind med mål om å bygge ut 1500 MW og investere 20 milliarder kroner innen 2020.

Norge er gjennom EØS- avtalen forpliktet til å følge opp EUs fornybardirektiv som pålegger Norge å bygge ut mer ny fornybar energi innen 2020. Disse vindparkene vil være viktig for å møte denne forpliktelsen.

- Vindkraftutbygging på Fosen er et viktig bidrag til å følge opp de politiske målene om å satse mer på fornybar kraftproduksjon i Norge, sier Agnar Aas, vassdrags- og energidirektør i NVE, til Adresseavisen.
- Forutsetningen for at SAE Vind skal kunne investere flere milliarder i disse og andre vindparker i Norge, er at vi får på plass grønne sertifikater som gjør det bedriftsøkonomisk lønnsomt med en storsatsing på landbasert vindkraft i Norge. I tillegg må nettet bygges ut, sier Gaudestad.

NVEs beslutning innebærer at Åfjord kan bli en av landets ledende vindkraftkommuner. Sammen med Bjugn kommune, kan de få en inntekt på mer enn 20 millioner kroner i eiendomsskatt i året dersom vindparkene blir bygd.