Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Endrer vannføringen i Vøringsfossen

13 jan., 2010

Statkraft endrer vannføringen i Vøringsfossen for å bedre oppvekstvilkårene for laksen i vassdraget. Det skjer ved å slippe en halv kubikkmeter vann gjennom hele vinteren, og redusere med en halv kubikkmeter om sommeren.

Konsesjon på regulering av Bjoreio og dermed Vøringsfossen ble gitt i 1973. I bestemmelsene er det fastlagt et krav til minstevannføring på 12 m3/sek i perioden 1.6-15.9 for å sikre at Vøringsfossen fremstår som et flott skue og et imponerende fossefall. Det er en bestemmelse som skal ta hensyn til turistene. Undersøkelser har vist at vannføringen i vinterperioden etter regulering er så lav at gytegroper tørrlegges slik at rogn fryser og dør. Statkraft har tatt initiativ til å løse dette problemet ved å flytte noe vann fra sommerslipp til vinterslipp for å sikre at rogn ikke tørrlegges og fryser. Gjennom dette tiltaket bidrar vi til å legge forholdene til rette for å bevare en levedyktig laksebestand.

– Det gjør vi for å få ned tallet på gytegroper som blir tørrlagt, sier miljørådgiver Rolf Y. Jenssen i Statkraft. Tidligere år har så mye som 30-40 prosent av de livgivende gropene blitt tørrlagt. Er de tørre mer enn en time eller to, betyr det slutten for eggene. Med vannføring også om vinteren kommer tallet ned mot ti prosent. Laksebestanden i vassdraget er fra før svak, noe som skyldes alt fra lakselus og overfiske til rømt oppdrettslaks og, altså, tørre gytegroper.

Flere positive effekter

– Forhåpentligvis kan vi melde om en fullt levedyktig laksestamme når konsesjonen skal revideres i 2023, sier Jenssen.
Endringen har dessuten en annen positiv effekt. Det lille, kommunale kraftverket i samme vassdrag kan nå produsere også om vinteren.
– Dermed øker vi totalproduksjonen av miljøvennlig energi i Norge, sier Jenssen.

Og effekten for turistene? Neppe noen, det skal mye til å se forskjell på 11,5 og 12 kubikkmeter vann i sekundet.