Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vannkraft stadig mer populært

13 jan., 2009

Hele 53 prosent av Norges befolkning er helt eller delvis enige i at mer vannkraft er nødvendig for å nå nasjonale klimamål.

Samtidig mener 7 av 10 nordmenn at dagens vannkraftutbygging kan gjøres på en måte som gir akseptable naturinngrep. Det viser resultatene i TNS Gallups Klimabarometer 2/09.

Tallene gjenspeiler den sterke posisjonen vannkraft generelt har i befolkningen, ved at hele 9 av 10 nordmenn har et positivt inntrykk av vannkraft som energikilde. Siden forrige måling i mai 2009, har andelen svært positive steget med 5 prosentpoeng til 58 prosent.

Fortsatt er 42 prosent av befolkningen enige eller delvis enige i statsminister Jens Stoltenbergs formulering fra 2001 om at tiden for store vannkraftutbygginger er forbi. Likevel viser undersøkelsen at folk i kommuner der vannkraften allerede er bygd ut, er blant de aller mest positive til vannkraft.

- Det er gledelig at hele 7 av 10 mener at moderne vannkraft kan utvikles med akseptable inngrep. I alle de utbyggingsprosjektene vi for tiden er involvert i er det et mål at naturen skal påvirkes i så liten grad som mulig, sier administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid i E-CO Energi til TNS Gallup.

- Folk flest ser at vannkraften er både ren og fornybar. I tillegg er den svært regulerbar, og bidrar dermed til at andre fornybare energikilder kan fases inn i fremtidens kraftforsyning. Vannkraft er den viktigste løsningen i Statkrafts arbeid for å møte verdens behov for renere energi, sier pressetalsmann Knut Fjerdingstad i Statkraft.

Folket vil ha satsning på fornybar energi

Mer fornybar energi og forskning på klimavennlig teknologi er de to overlegent mest populære klimatiltakene blant folk flest viser resultatet av Klimabarometeret. På spørsmål om hvilke klimatiltak som bør prioriteres i denne stortingsperioden, nevner halvparten av befolkningen å legge til rette for utbygging av mer fornybar energi, tett fulgt av satsning på FoU av ny, klimavennlig teknologi.

Folk er imidlertid misfornøyde med fornybarsatsningen. Hele 66 prosent av de spurte synes det satses for lite på fornybar energi her til lands, opp fra 59 for et halvt år siden. Spesielt SV-velgerne er utålmodige – der mener 4 av 5 at det går for sakte.
– Jeg oppfatter disse resultatene som et solid håndslag til våre medlemsbedrifter som jobber for klimavennlige energiløsninger, sier administrerende direktør Steinar Bysveen i Energi Norge i en kommentar til TNS Gallup.

Om TNS Gallups Klimabarometer
TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner til ulike energikilder. Det er andre gang undersøkelsen gjennomføres, første gang var våren 2009. Undersøkelsen er initiert, utviklet og gjennomført av TNS Gallup. Rapporten fra undersøkelsen er tilgjengelig for alle interesserte mot betaling. Innholdet er beskyttet etter opphavsrettlige regler.