Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

På historisk grunn

31 aug., 2009

I dag er det rolige fiskevann som omkranser Laholm Kraftverk. Tidligere var det langt mer dramatisk i området.

På 1200-tallet utkjempet svensker og dansker flere blodige slag om hvilket lands fane som skulle vaie over Lagaholm slott. I dag står Statkrafts kraftverk Laholm på området, rett ved ruinene av slottet. Og kraftverket er majestetisk i sin arkitektur, spesielt det storslagne inngangspartiet som ble bygget i nyklassisk stil på 30-tallet.

Besøkssenter

Kraftverkene som ligger langs elvene Nissan og Lagan og produserer til sammen i overkant av 700 GWh i et gjennomsnittlig år. Det eldste kraftverket i gruppen ble bygd i 1909, mens det nyeste stod ferdig i 1989.

Etter oppussing er nå besøkssentret ved Laholm kraftverk gjenåpnet, og publikum kan selv se hvordan kraftverket fungerer. I denne fotoreportasjen kan du også nyte flotte byggverk i storslått natur!