Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Første konsesjon til SAE Vind

18 des., 2009

SAE Vind har fått konsesjon til å bygge vindpark på Moifjellet i Bjerkreim kommune i Rogaland. Prosjektet har en ramme på 150 MW og blir dermed blant Norges største vindkraftverk sammen med Smøla vindpark.

NVE ga fredag konsesjon til fire vindkraftprosjekter i Rogaland med en samlet installert effekt på 480 MW. Dette er den største tildelingsrunden for vindkraft i norsk historie, og flere konsesjoner er ventet å komme på nyåret. De fire vindparkene vil kunne produsere rundt 1,4 TWh årlig, tilsvarende strømforbruket til 70 000 husstander.

Se pressemelding fra NVE her.

Moi-/Laksesvelafjellet ble konsesjonssøkt av Shell i juni 2007, før Statkraft kjøpte prosjektet og utviklet det videre. Konsesjonen er nå tildelt SAE Vind som Statkraft eier sammen med Agder Energi. SAE Vind har ansvar for å utvikle de to eiernes landbaserte vindkraftprosjekter i Norge.

– Vindkrafteventyret starter nå i Rogaland, men vi vil bygge vindparker over hele landet, dersom politikerne får på plass ordninger som gjør norsk vindkraft levedyktig. Grønne sertifikater og et godt utbygd kraftnett i Norge og til utlandet må på plass for å gjøre vindparkene lønnsomme, sier administrerende direktør Anders Gaudestad i SAE Vind.

Folk flest ønsker vindkraft

Vindkraft er sterkt ønsket av det norske folk. Fire av fem nordmenn er positive til vindkraft på land og to av tre er også positive til vindmøller der de selv bor eller ferierer. Det viser en undersøkelse som Norstat gjorde for SAE Vind i sommer. Tallene er senere bekreftet av en TNS Gallup-undersøkelse som også viser at naboer til vindparker er blant de mest positive til økt satsing på vindkraft.