Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Grønne sertifikater fra 2012

08 sep., 2009

Norske og svenske myndigheter er blitt enige om prinsippene for et felles marked for grønne sertifikater. – Det er bra at det legges opp til at vannkraft inngår på lik linje med andre fornybare energikilder i systemet, sier Europadirektør Oluf Ulseth i Statkraft.

- Forståelsen mellom den norske og svenske regjeringen er et positivt signal for det videre arbeidet med å etablere et felles norsk-svensk sertifikatmarked. Det er bra at det legges opp til at vannkraft inngår på lik linje med andre fornybare energikilder i systemet. Vi må samtidig erkjenne at det er langt frem til dette skal være i gang i 2012, som betyr fortsatt usikkerhet om hvordan systemet i detalj vil se ut, sier Ulseth. 

Avhenger av forhandlinger med EU

En stor forskjell fra sist gang norske og svenske myndigheter diskuterte et felles sertifikatmarked er at EUs nye fornybardirektiv nå legger svært sterke føringer både for mål og innretning. 
- Det betyr blant annet at forhandlingene mellom Norge og EU om norske forpliktelser etter fornybardirektivet må være avsluttet før et opplegg for grønne sertifikater kan etableres, sier Ulseth. 

Ministrene i de to landene er enige om at et felles elsertifikatmarked vil gi fordeler for begge land i arbeidet med å fremme klima- og miljømål så vel som forsyningssikkerhet. Et felles elsertifikatmarked vil innebære et langvarig og forpliktende samarbeid om å bygge ut fornybar elektrisitetsproduksjon i de to landene. 

Starter opp i 2012

Det tas sikte på å etablere et felles grønt elsertifikatmarked fra 1. januar 2012. Norge er innstilt på å ta en like ambisiøs forpliktelse som Sverige regnet fra det tidspunktet som et felles elsertifikatmarked starter. Sverige har tidligere vedtatt at et nytt mål for elsertifikatmarkedet bør settes opp i nivå med 25 TWh til 2020, sammenlignet med situasjonen i 2002. Sveriges elsertifikatordning er med noen få unntak teknologinøytral. En felles sertifikatordning bør være i tråd med dette. 

Les pressemelding fra regjeringen her: