Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Først i verden med elektriske bybiler

27 mai, 2009

Null utslipp, ingen støy, færre biler, mindre trafikk. Som første by i verden får Oslo elektriske bybiler, og Statkraft sponser bilene som nå skal trafikkere byens gater.

Det norske selskapet Move About og Statkraft lanserte denne sommeren en verdensnyhet da de presenterte bildelingsløsningen med elbiler.

Innen ett år skal 75 biler skal være lett tilgjengelig rundt om i Oslo. I første omgang blir 13 elbiler plassert på henholdsvis Oslo S, i Parkveien og på IT Fornebu. 

Elbilene er praktiske, trygge og morsomme å kjøre. Tilgang til kollektivfeltene, gratis bomring og gratis parkering gjør dette til en praktisk reisemåte for folk med jobb og ærend i byen. Statkraft er med på laget gjennom sponsing av bilene, som har gjort det mulig å lansere tjenesten.

Leve som man lærer

Med denne tjenesten bidrar Statkraft til at terskelen for å kjøre utslippsfritt blir betydelig redusert.  
 - Vi er størst i Europa innen fornybar energi, og hadde nok gjerne sett at Norge hadde satset enda mer både på produksjon og utnyttelse av fornybar kraft. Derfor er det en glede å kunne bidra til at dette prosjektet gjennomføres, sier leder for Marketing i Statkraft, Grete Ingeborg Nykkelmo.

Statkraft tilbyr også elbiler på deling til sine ansatte som har behov for bil i arbeidstiden.
- Det er viktig å leve som man lærer, og gjennom dette konseptet benytter vi i Statkraft ren energi på en effektiv måte, sier Nykkelmo.

Naturvernerne støtter opp

Også Norges Naturvernforbund støtter opp om satsingen på elbildeling i Oslo, og har gjennom sin samarbeidsavtale med Statkraft fått sette sitt preg på bilene.

- Økt bruk av elbiler er svært viktig i arbeidet med å redusere den helseskadelige luftforurensingen i de store byene. Vi ønsker derfor de elektriske bybilene velkommen, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

Tekst: Helena Zissis