Statkraft AS offentliggjør årsrapport 2016

02.03.2017 08.00 | børsmelding

Vedlagt følger pdf-versjon av den trykte årsrapporten for 2016 for Statkraft AS.

Den trykte rapporten inneholder lovpålagt rapportering med årsberetning og årsregnskap. En mer omfattende årsrapport er tilgjengelig på web og inneholder i tillegg ledelsens gjennomgang, redegjørelse for foretaksstyring, rapportering av samfunnsansvar og tilleggsinformasjon. Web-versjonen er tilgjengelig via Statkrafts hjemmeside www.statkraft.no eller direkte på http://statkraft.no/arsrapport2016/.

Kontaktpersoner:
IR-ansvarlig Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Statkraft AS arsrapport 2016 .PDF