Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vår tilnærming til innovasjon

I Statkraft er vi opptatt av å skape en verden der fornybare energi gir kraft til all vår industri, lokalsamfunn og hjem. Innovasjon utgjør kjernen i dette engasjementet.

Verden må løse klimakrisen. Samtidig skal nær en milliarder mennesker få tilgang til elektrisitet. Da er ikke fornybar energi en del av løsningen. Det er selve løsningen.

Innovasjon har ligget i Statkrafts ryggmarg fra starten av og er en av verdiene som styrer handlingene våre. Gjennom vår kompetanse, vårt engasjement for forskning og utvikling, samt vår evne og vilje til å gå inn i nye forretningsmuligheter, er vi godt posisjonert til å kunne spille en ledende rolle.

Vår ambisjon er å drive frem partnerskap som forvandler industrisektorer langt utenfor vår egen, å bringe frem nye markedsløsninger og å utnytte fornybar energi på nye måter og områder. Med en ledende rolle innenfor fornybarteknologier, kan vi også stimulere andre til å redusere sine utslipp.

Mann som smiler
"Vi står samlet i å drive frem et samfunn med grønn energi."
Christian Rynning-Tønnesen
Konsernsjef

Relatert innhold