Vår tilnærming til innovasjon

I Statkraft er vi opptatt av å skape en verden der fornybare energi gir kraft til all vår industri, lokalsamfunn og hjem. Innovasjon utgjør kjernen i dette engasjementet.

Verden må løse klimakrisen. Samtidig skal nær en milliarder mennesker få tilgang til elektrisitet. Da er ikke fornybar energi en del av løsningen. Det er selve løsningen.

Innovasjon har ligget i Statkrafts ryggmarg fra starten av og er en av verdiene som styrer handlingene våre. Gjennom vår kompetanse, vårt engasjement for forskning og utvikling, samt vår evne og vilje til å gå inn i nye forretningsmuligheter, er vi godt posisjonert til å kunne spille en ledende rolle.

Vår ambisjon er å drive frem partnerskap som forvandler industrisektorer langt utenfor vår egen, å bringe frem nye markedsløsninger og å utnytte fornybar energi på nye måter og områder. Med en ledende rolle innenfor fornybarteknologier, kan vi også stimulere andre til å redusere sine utslipp.

Mann som smiler
"Vi står samlet i å drive frem et samfunn med grønn energi."
Christian Rynning-Tønnesen
Konsernsjef


Relatert innhold